Mobile
Automatic
  Decimal Odds
  • Decimal Odds
  • Hong Kong Odds
  • Indonesian Odds
  • American Odds
  • Malay Odds
  KT Rolster KT Rolster
  LCK Summer 2021 BO3
  1:2
    
  Nongshim Red Force Nongshim Red Force

  실시간 지수

  전부 1세트
  회사 1X2  핸디캡 주기 언더오버 1X2  핸디캡 주기 언더오버
  홈팀 원정팀 홈팀 핸디캡 원정팀 오버 핸디캡 언더 홈팀 원정팀 홈팀 핸디캡 원정팀 오버 핸디캡 언더
  블루팀
  KT Rolster 18 KT Rolster
  레드팀
  4 Nongshim Red Force Nongshim Red Force
  퍼스트 블러드
  첫 바론
  첫 타워
  펜타킬
  10킬
  첫 드래곤
  골드
  8
  타워
  2
  3
  드래곤
  1
  1
  바론
  0
  경험치 차이경험치CS
  일정
  상응한 데이터가 없습니다
  비교
  • 위치
  • 스킬/챔피언/선수
  • K/D/A
  • CS
  • 한타참여율
  • 골드
  • 딜량
  • 받은 피해량
  • 아이템
  • icon 15 icon
  • 11.06/0/5
  • 197
  • 61.1%
  • 1152021.4%
  • 1209020.7%
  • 16514
   27.0%
  • icon 12 icon
  • 0.50/2/1
  • 172
  • 25.0%
  • 776614.5%
  • 2163 6.1%
  • 11919
   15.9%
  • icon 15 icon
  • 5.01/2/9
  • 222
  • 55.6%
  • 1090120.3%
  • 1151719.7%
  • 18223
   29.8%
  • icon 14 icon
  • 0.41/5/1
  • 207
  • 50.0%
  • 932317.4%
  • 9385 26.5%
  • 13762
   18.4%
  레드팀
  KT Rolster 8 KT Rolster
  블루팀
  17 Nongshim Red Force Nongshim Red Force
  퍼스트 블러드
  첫 바론
  첫 드래곤
  첫 타워
  펜타킬
  10킬
  골드
  2
  타워
  7
  1
  드래곤
  4
  0
  바론
  1
  경험치 차이경험치CS
  일정
  상응한 데이터가 없습니다
  비교
  • 위치
  • 스킬/챔피언/선수
  • K/D/A
  • CS
  • 한타참여율
  • 골드
  • 딜량
  • 받은 피해량
  • 아이템
  • icon 16 icon
  • 1.00/3/3
  • 235
  • 37.5%
  • 1143318.5%
  • 48876.8%
  • 18823
   16.6%
  • icon 14 icon
  • 6.01/2/11
  • 26
  • 70.6%
  • 915014.8%
  • 7328 8.2%
  • 7377
   6.6%
  • icon 18 icon
  • 1.32/3/2
  • 317
  • 50.0%
  • 1363622.1%
  • 1458520.4%
  • 28046
   24.7%
  • icon 18 icon
  • 17.09/1/8
  • 346
  • 100.0%
  • 1690527.4%
  • 25527 28.6%
  • 21560
   19.4%
  블루팀
  KT Rolster 9 KT Rolster
  레드팀
  16 Nongshim Red Force Nongshim Red Force
  첫 타워
  펜타킬
  퍼스트 블러드
  첫 바론
  첫 드래곤
  10킬
  골드
  2
  타워
  8
  1
  드래곤
  3
  0
  바론
  1
  경험치 차이경험치CS
  일정
  상응한 데이터가 없습니다
  비교
  • 위치
  • 스킬/챔피언/선수
  • K/D/A
  • CS
  • 한타참여율
  • 골드
  • 딜량
  • 받은 피해량
  • 아이템
  • icon 15 icon
  • 2.31/3/6
  • 202
  • 77.8%
  • 1024117.6%
  • 1812728.9%
  • 22907
   23.8%
  • icon 13 icon
  • 3.71/3/10
  • 38
  • 68.8%
  • 815814.0%
  • 4807 7.2%
  • 12338
   13.3%
  • icon 17 icon
  • 3.01/2/5
  • 304
  • 66.7%
  • 1255221.6%
  • 1344221.4%
  • 20912
   21.7%
  • icon 17 icon
  • 3.01/3/8
  • 284
  • 56.2%
  • 1256221.6%
  • 13391 20.0%
  • 22641
   24.4%
  back to top
  feed back