Royal Never Giveup Royal Never Giveup
LPL Spring 2021 BO5
3:2
  
TOP ESPORTS TOP ESPORTS

실시간 지수

전부 1세트
회사 1X2  핸디캡 주기 언더오버 1X2  핸디캡 주기 언더오버
홈팀 원정팀 홈팀 핸디캡 원정팀 오버 핸디캡 언더 홈팀 원정팀 홈팀 핸디캡 원정팀 오버 핸디캡 언더
블루팀
Royal Never Giveup 19 Royal Never Giveup
레드팀
16 TOP ESPORTS TOP ESPORTS
첫 바론
첫 드래곤
퍼스트 블러드
첫 타워
펜타킬
10킬
골드
8
타워
4
2
드래곤
3
2
바론
0
경험치 차이경험치CS
일정
상응한 데이터가 없습니다
비교
 • 위치
 • 스킬/챔피언/선수
 • K/D/A
 • CS
 • 한타참여율
 • 골드
 • 딜량
 • 받은 피해량
 • 아이템
 • icon 18 icon
 • 4.02/3/10
 • 332
 • 63.2%
 • 1618022.9%
 • 2378720.9%
 • 15853
  16.0%
 • icon 18 icon
 • 12.04/1/8
 • 279
 • 75.0%
 • 1521221.5%
 • 11734 17.7%
 • 31725
  21.9%
 • icon 17 icon
 • 4.33/3/10
 • 204
 • 68.4%
 • 1212517.2%
 • 1240010.9%
 • 35938
  36.2%
 • icon 17 icon
 • 2.45/5/7
 • 268
 • 75.0%
 • 1425020.2%
 • 24909 37.5%
 • 35499
  24.5%
 • icon 18 icon
 • 2.03/6/9
 • 285
 • 63.2%
 • 1363319.3%
 • 4334638.0%
 • 13103
  13.2%
 • icon 17 icon
 • 2.03/4/5
 • 288
 • 50.0%
 • 1321618.7%
 • 9267 14.0%
 • 33552
  23.2%
 • icon 18 icon
 • 15.011/1/4
 • 381
 • 78.9%
 • 1938327.4%
 • 2892625.4%
 • 16192
  16.3%
 • icon 16 icon
 • 2.03/4/5
 • 368
 • 50.0%
 • 1521821.5%
 • 15695 23.6%
 • 21129
  14.6%
 • icon 14 icon
 • 4.00/3/12
 • 43
 • 63.2%
 • 932013.2%
 • 56064.9%
 • 18155
  18.3%
 • icon 13 icon
 • 1.21/5/5
 • 46
 • 37.5%
 • 797111.3%
 • 4782 7.2%
 • 22915
  15.8%
레드팀
Royal Never Giveup 13 Royal Never Giveup
블루팀
30 TOP ESPORTS TOP ESPORTS
퍼스트 블러드
펜타킬
첫 바론
첫 드래곤
첫 타워
10킬
골드
0
타워
8
0
드래곤
3
0
바론
1
경험치 차이경험치CS
일정
상응한 데이터가 없습니다
비교
 • 위치
 • 스킬/챔피언/선수
 • K/D/A
 • CS
 • 한타참여율
 • 골드
 • 딜량
 • 받은 피해량
 • 아이템
 • icon 13 icon
 • 1.55/4/1
 • 160
 • 46.2%
 • 941423.2%
 • 1191424.2%
 • 21185
  20.3%
 • icon 16 icon
 • 7.510/2/5
 • 243
 • 50.0%
 • 1321532.5%
 • 19744 23.5%
 • 16728
  20.1%
 • icon 13 icon
 • 1.75/6/5
 • 140
 • 76.9%
 • 943123.2%
 • 1295726.3%
 • 26090
  24.9%
 • icon 14 icon
 • 4.35/3/8
 • 177
 • 43.3%
 • 1048325.8%
 • 12805 15.2%
 • 27330
  32.8%
 • icon 13 icon
 • 0.41/5/1
 • 192
 • 15.4%
 • 803219.8%
 • 947219.2%
 • 24132
  23.1%
 • icon 15 icon
 • 7.56/2/9
 • 204
 • 50.0%
 • 1050025.8%
 • 15566 18.5%
 • 15000
  18.0%
 • icon 11 icon
 • 1.02/6/4
 • 178
 • 46.2%
 • 819020.2%
 • 1049921.3%
 • 14210
  13.6%
 • icon 14 icon
 • 4.24/6/21
 • 59
 • 83.3%
 • 1146428.2%
 • 29331 34.9%
 • 13254
  15.9%
 • icon 11 icon
 • 1.00/9/9
 • 27
 • 69.2%
 • 557513.7%
 • 44499.0%
 • 18992
  18.2%
 • icon 13 icon
 • 22.05/0/17
 • 136
 • 73.3%
 • 940823.1%
 • 6548 7.8%
 • 10886
  13.1%
블루팀
Royal Never Giveup 20 Royal Never Giveup
레드팀
9 TOP ESPORTS TOP ESPORTS
퍼스트 블러드
첫 바론
첫 타워
펜타킬
10킬
첫 드래곤
골드
10
타워
1
3
드래곤
2
1
바론
0
경험치 차이경험치CS
일정
상응한 데이터가 없습니다
비교
 • 위치
 • 스킬/챔피언/선수
 • K/D/A
 • CS
 • 한타참여율
 • 골드
 • 딜량
 • 받은 피해량
 • 아이템
 • icon 17 icon
 • 6.02/2/10
 • 261
 • 60.0%
 • 1216720.6%
 • 2337626.8%
 • 12477
  16.2%
 • icon 16 icon
 • 2.03/3/3
 • 247
 • 66.7%
 • 1126119.0%
 • 10711 23.2%
 • 34752
  29.1%
 • icon 16 icon
 • 7.53/2/12
 • 195
 • 75.0%
 • 1141519.3%
 • 1006911.6%
 • 27603
  35.8%
 • icon 14 icon
 • 0.80/4/3
 • 207
 • 33.3%
 • 912115.4%
 • 3562 7.7%
 • 28787
  24.1%
 • icon 16 icon
 • 8.05/2/11
 • 241
 • 80.0%
 • 1220920.7%
 • 1701819.5%
 • 13158
  17.0%
 • icon 15 icon
 • 1.23/4/2
 • 246
 • 55.6%
 • 1038817.6%
 • 12606 27.3%
 • 25265
  21.1%
 • icon 16 icon
 • 17.09/1/8
 • 304
 • 85.0%
 • 1544626.1%
 • 3206136.8%
 • 11793
  15.3%
 • icon 15 icon
 • 1.53/4/3
 • 311
 • 66.7%
 • 1277421.6%
 • 14022 30.4%
 • 16158
  13.5%
 • icon 13 icon
 • 6.51/2/12
 • 31
 • 65.0%
 • 787913.3%
 • 46105.3%
 • 12143
  15.7%
 • icon 11 icon
 • 0.60/5/3
 • 38
 • 33.3%
 • 635210.7%
 • 5202 11.3%
 • 14573
  12.2%
레드팀
Royal Never Giveup 8 Royal Never Giveup
블루팀
24 TOP ESPORTS TOP ESPORTS
퍼스트 블러드
첫 바론
첫 드래곤
첫 타워
펜타킬
10킬
골드
1
타워
10
0
드래곤
3
0
바론
1
경험치 차이경험치CS
일정
상응한 데이터가 없습니다
비교
 • 위치
 • 스킬/챔피언/선수
 • K/D/A
 • CS
 • 한타참여율
 • 골드
 • 딜량
 • 받은 피해량
 • 아이템
 • icon 12 icon
 • 0.82/5/2
 • 155
 • 50.0%
 • 806419.9%
 • 529712.2%
 • 21557
  21.8%
 • icon 15 icon
 • 8.04/2/12
 • 232
 • 66.7%
 • 1311932.4%
 • 23524 29.3%
 • 10868
  14.8%
 • icon 13 icon
 • 1.23/6/4
 • 162
 • 87.5%
 • 917422.6%
 • 1083724.9%
 • 31200
  31.5%
 • icon 14 icon
 • 8.59/2/8
 • 156
 • 70.8%
 • 1110627.4%
 • 8276 10.3%
 • 27075
  36.8%
 • icon 14 icon
 • 1.32/3/2
 • 208
 • 50.0%
 • 962723.8%
 • 1098025.2%
 • 16199
  16.4%
 • icon 15 icon
 • 6.56/2/7
 • 208
 • 54.2%
 • 1171328.9%
 • 16977 21.1%
 • 9677
  13.2%
 • icon 11 icon
 • 1.21/4/4
 • 20
 • 62.5%
 • 649616.0%
 • 1102725.3%
 • 13916
  14.1%
 • icon 13 icon
 • 7.05/2/9
 • 214
 • 58.3%
 • 1161828.7%
 • 27974 34.8%
 • 13528
  18.4%
 • icon 11 icon
 • 0.70/6/4
 • 158
 • 50.0%
 • 715817.7%
 • 543812.5%
 • 16026
  16.2%
 • icon 12 icon
 • 16.00/0/16
 • 39
 • 66.7%
 • 759718.7%
 • 3633 4.5%
 • 12413
  16.9%
블루팀
Royal Never Giveup 18 Royal Never Giveup
레드팀
24 TOP ESPORTS TOP ESPORTS
첫 바론
펜타킬
퍼스트 블러드
첫 드래곤
첫 타워
10킬
골드
9
타워
7
1
드래곤
5
3
바론
0
경험치 차이경험치CS
일정
상응한 데이터가 없습니다
비교
 • 위치
 • 스킬/챔피언/선수
 • K/D/A
 • CS
 • 한타참여율
 • 골드
 • 딜량
 • 받은 피해량
 • 아이템
 • icon 18 icon
 • 2.87/4/4
 • 400
 • 61.1%
 • 2000425.0%
 • 2495533.9%
 • 23113
  20.3%
 • icon 18 icon
 • 2.22/4/7
 • 302
 • 37.5%
 • 1521519.0%
 • 17120 21.3%
 • 25019
  22.2%
 • icon 18 icon
 • 2.02/4/6
 • 197
 • 44.4%
 • 1325416.6%
 • 54957.5%
 • 31325
  27.5%
 • icon 16 icon
 • 3.02/4/10
 • 172
 • 50.0%
 • 1209315.1%
 • 7647 9.5%
 • 30941
  27.5%
 • icon 18 icon
 • 1.61/5/7
 • 320
 • 44.4%
 • 1567119.6%
 • 1933926.3%
 • 20155
  17.7%
 • icon 18 icon
 • 3.55/4/9
 • 407
 • 58.3%
 • 1847723.1%
 • 15237 18.9%
 • 15284
  13.6%
 • icon 18 icon
 • 2.05/6/7
 • 371
 • 66.7%
 • 1980724.7%
 • 1965926.7%
 • 19012
  16.7%
 • icon 18 icon
 • 6.013/3/5
 • 437
 • 75.0%
 • 2554231.9%
 • 34646 43.1%
 • 24198
  21.5%
 • icon 15 icon
 • 1.83/5/6
 • 50
 • 50.0%
 • 1130014.1%
 • 42125.7%
 • 20151
  17.7%
 • icon 15 icon
 • 3.02/3/7
 • 49
 • 37.5%
 • 982912.3%
 • 5787 7.2%
 • 17210
  15.3%