TT ESPORTS TT ESPORTS
2021 LPL Spring BO3
0:2
  
Royal Never Giveup Royal Never Giveup

실시간 지수

전부 1세트
회사 1X2  핸디캡 주기 언더오버 1X2  핸디캡 주기 언더오버
홈팀 원정팀 홈팀 핸디캡 원정팀 오버 핸디캡 언더 홈팀 원정팀 홈팀 핸디캡 원정팀 오버 핸디캡 언더
블루팀
TT ESPORTS 4 TT ESPORTS
레드팀
18 Royal Never Giveup Royal Never Giveup
첫 드래곤
퍼스트 블러드
첫 바론
첫 타워
펜타킬
10킬
골드
1
타워
11
2
드래곤
2
0
바론
1
경험치 차이경험치CS
일정
상응한 데이터가 없습니다
비교
 • 위치
 • 스킬/챔피언/선수
 • K/D/A
 • CS
 • 한타참여율
 • 골드
 • 딜량
 • 받은 피해량
 • 아이템
 • icon 13 icon
 • 0.71/3/1
 • 171
 • 0.0%
 • 838919.7%
 • 640516.6%
 • 25011
  30.4%
 • icon 15 icon
 • 16.06/1/10
 • 149
 • 0.0%
 • 1167527.4%
 • 13610 23.0%
 • 23138
  35.2%
 • icon 14 icon
 • 0.51/4/1
 • 220
 • 0.0%
 • 915921.5%
 • 967925.1%
 • 13447
  16.3%
 • icon 16 icon
 • 13.04/0/9
 • 228
 • 0.0%
 • 1247629.3%
 • 12301 20.8%
 • 15802
  24.0%
 • icon 13 icon
 • 1.01/4/3
 • 266
 • 0.0%
 • 1042324.5%
 • 890823.1%
 • 11030
  13.4%
 • icon 15 icon
 • 10.02/1/8
 • 280
 • 0.0%
 • 1218728.6%
 • 9201 15.6%
 • 8184
  12.5%
 • icon 11 icon
 • 1.31/3/3
 • 32
 • 0.0%
 • 587113.8%
 • 18584.8%
 • 10102
  12.3%
 • icon 12 icon
 • 4.01/2/7
 • 38
 • 0.0%
 • 695216.3%
 • 5910 10.0%
 • 12062
  18.4%
블루팀
TT ESPORTS 6 TT ESPORTS
레드팀
19 Royal Never Giveup Royal Never Giveup
첫 타워
퍼스트 블러드
첫 바론
첫 드래곤
펜타킬
10킬
골드
3
타워
8
1
드래곤
3
0
바론
1
경험치 차이경험치CS
일정
상응한 데이터가 없습니다
비교
 • 위치
 • 스킬/챔피언/선수
 • K/D/A
 • CS
 • 한타참여율
 • 골드
 • 딜량
 • 받은 피해량
 • 아이템
 • icon 13 icon
 • 1.72/3/3
 • 179
 • 0.0%
 • 928420.2%
 • 1124125.2%
 • 17047
  23.0%
 • icon 14 icon
 • 14.03/1/11
 • 159
 • 0.0%
 • 968021.1%
 • 9538 18.1%
 • 21737
  28.9%
 • icon 14 icon
 • 0.80/4/3
 • 225
 • 0.0%
 • 935820.4%
 • 1384631.0%
 • 14220
  19.2%
 • icon 15 icon
 • 4.34/3/9
 • 175
 • 0.0%
 • 975321.2%
 • 11530 21.8%
 • 18020
  24.0%
 • icon 12 icon
 • 1.02/4/2
 • 242
 • 0.0%
 • 1033222.5%
 • 941821.1%
 • 11030
  14.9%
 • icon 15 icon
 • 12.05/0/7
 • 277
 • 0.0%
 • 1270227.6%
 • 11802 22.3%
 • 9655
  12.8%
 • icon 10 icon
 • 0.80/5/4
 • 40
 • 0.0%
 • 600113.1%
 • 33997.6%
 • 11017
  14.9%
 • icon 12 icon
 • 7.00/2/14
 • 31
 • 0.0%
 • 720215.7%
 • 4136 7.8%
 • 13628
  18.1%