Papara SuperMassive Papara SuperMassive
tcl winter race 2021 BO1
0:1
  
Beşiktaş e-sport Club Beşiktaş e-sport Club

실시간 지수

전부 1세트
회사 1X2  핸디캡 주기 언더오버 1X2  핸디캡 주기 언더오버
홈팀 원정팀 홈팀 핸디캡 원정팀 오버 핸디캡 언더 홈팀 원정팀 홈팀 핸디캡 원정팀 오버 핸디캡 언더
블루팀
Papara SuperMassive 0 Papara SuperMassive
레드팀
10 Beşiktaş e-sport Club Beşiktaş e-sport Club
첫 드래곤
첫 바론
첫 타워
골드
1
타워
7
2
드래곤
2
0
바론
1
경험치 차이경험치CS
일정
상응한 데이터가 없습니다
비교
 • 위치
 • 스킬/챔피언/선수
 • K/D/A
 • CS
 • 한타참여율
 • 골드
 • 딜량
 • 받은 피해량
 • 아이템
 • icon 14 icon
 • 0.00/2/0
 • 228
 • 0.0%
 • 879621.7%
 • 982230.1%
 • 15939
  22.9%
 • icon 15 icon
 • 6.02/0/4
 • 222
 • 60.0%
 • 1018925.2%
 • 12877 28.5%
 • 23159
  37.0%
 • icon 12 icon
 • 0.00/2/0
 • 158
 • 0.0%
 • 761318.8%
 • 670820.5%
 • 25423
  36.5%
 • icon 15 icon
 • 6.02/0/4
 • 209
 • 60.0%
 • 1062826.3%
 • 6642 14.7%
 • 17595
  28.1%
 • icon 15 icon
 • 0.00/2/0
 • 257
 • 0.0%
 • 922822.8%
 • 718822.0%
 • 9740
  14.0%
 • icon 16 icon
 • 6.01/0/5
 • 255
 • 60.0%
 • 1121927.7%
 • 13074 29.0%
 • 5197
  8.3%
 • icon 12 icon
 • 0.00/3/0
 • 237
 • 0.0%
 • 952723.5%
 • 570017.4%
 • 12255
  17.6%
 • icon 14 icon
 • 7.05/0/2
 • 257
 • 70.0%
 • 1253831.0%
 • 9602 21.3%
 • 8513
  13.6%
 • icon 10 icon
 • 0.00/1/0
 • 32
 • 0.0%
 • 531313.1%
 • 325510.0%
 • 6371
  9.1%
 • icon 12 icon
 • 10.00/0/10
 • 29
 • 100.0%
 • 686317.0%
 • 2912 6.5%
 • 8206
  13.1%