Mobile
Automatic
  Decimal Odds
  • Decimal Odds
  • Hong Kong Odds
  • Indonesian Odds
  • American Odds
  • Malay Odds
  NSR NSR
  2021 tcl Summer BO1
  1:0
    
  Galakticos Galakticos

  실시간 지수

  전부 1세트
  회사 1X2  핸디캡 주기 언더오버 1X2  핸디캡 주기 언더오버
  홈팀 원정팀 홈팀 핸디캡 원정팀 오버 핸디캡 언더 홈팀 원정팀 홈팀 핸디캡 원정팀 오버 핸디캡 언더
  레드팀
  NSR 10 NSR
  블루팀
  3 Galakticos Galakticos
  첫 바론
  펜타킬
  10킬
  퍼스트 블러드
  첫 드래곤
  첫 타워
  골드
  9
  타워
  2
  4
  드래곤
  1
  1
  바론
  0
  경험치 차이경험치CS
  일정
  상응한 데이터가 없습니다
  비교
  • 위치
  • 스킬/챔피언/선수
  • K/D/A
  • CS
  • 한타참여율
  • 골드
  • 딜량
  • 받은 피해량
  • 아이템
  • icon 18 icon
  • 5.06/2/4
  • 302
  • 100.0%
  • 1651025.9%
  • 1385428.8%
  • 10031
   17.3%
  • icon 13 icon
  • 1.51/2/2
  • 154
  • 100.0%
  • 959315.1%
  • 6188 22.8%
  • 27214
   37.1%
  • icon 15 icon
  • 6.00/1/6
  • 199
  • 60.0%
  • 1033516.2%
  • 42638.9%
  • 23965
   41.3%
  • icon 12 icon
  • 0.00/1/0
  • 19
  • 0.0%
  • 637410.0%
  • 2103 7.8%
  • 6805
   9.3%
  • icon 16 icon
  • 6.03/0/3
  • 334
  • 60.0%
  • 1460822.9%
  • 1093322.7%
  • 9208
   15.9%
  • icon 16 icon
  • 0.71/3/1
  • 282
  • 66.7%
  • 1220319.2%
  • 5687 21.0%
  • 18476
   25.2%
  back to top
  feed back