YoungMiracles YoungMiracles
LDL Spring 2021 BO3
2:1
  
RAP RAP

실시간 지수

전부 1세트
회사 1X2  핸디캡 주기 언더오버 1X2  핸디캡 주기 언더오버
홈팀 원정팀 홈팀 핸디캡 원정팀 오버 핸디캡 언더 홈팀 원정팀 홈팀 핸디캡 원정팀 오버 핸디캡 언더
블루팀
YoungMiracles 17 YoungMiracles
레드팀
17 RAP RAP
첫 바론
퍼스트 블러드
첫 드래곤
첫 타워
펜타킬
10킬
골드
7
타워
5
3
드래곤
1
1
바론
0
경험치 차이경험치CS
일정
상응한 데이터가 없습니다
비교
 • 위치
 • 스킬/챔피언/선수
 • K/D/A
 • CS
 • 한타참여율
 • 골드
 • 딜량
 • 받은 피해량
 • 아이템
 • icon 14 icon
 • 1.82/5/7
 • 151
 • 52.9%
 • 899517.0%
 • 1062117.2%
 • 21507
  21.0%
 • icon 14 icon
 • 2.31/3/6
 • 193
 • 41.2%
 • 996918.9%
 • 12589 19.0%
 • 17632
  19.5%
 • icon 14 icon
 • 5.32/3/14
 • 144
 • 94.1%
 • 952118.0%
 • 840013.6%
 • 32718
  32.0%
 • icon 14 icon
 • 7.02/2/12
 • 203
 • 82.4%
 • 1032319.6%
 • 8211 12.4%
 • 28192
  31.2%
 • icon 16 icon
 • 2.53/4/7
 • 280
 • 58.8%
 • 1159822.0%
 • 1203419.5%
 • 12915
  12.6%
 • icon 15 icon
 • 4.77/3/7
 • 242
 • 82.4%
 • 1210122.9%
 • 23508 35.4%
 • 17560
  19.4%
 • icon 15 icon
 • 5.77/3/10
 • 275
 • 100.0%
 • 1407826.7%
 • 2381338.7%
 • 20441
  20.0%
 • icon 14 icon
 • 4.07/2/1
 • 259
 • 47.1%
 • 1242423.5%
 • 17634 26.6%
 • 13167
  14.6%
블루팀
YoungMiracles 6 YoungMiracles
레드팀
22 RAP RAP
퍼스트 블러드
첫 타워
첫 바론
첫 드래곤
펜타킬
10킬
골드
3
타워
8
1
드래곤
3
0
바론
1
경험치 차이경험치CS
일정
상응한 데이터가 없습니다
비교
 • 위치
 • 스킬/챔피언/선수
 • K/D/A
 • CS
 • 한타참여율
 • 골드
 • 딜량
 • 받은 피해량
 • 아이템
 • icon 15 icon
 • 0.40/5/2
 • 228
 • 33.3%
 • 946919.7%
 • 1295923.2%
 • 28453
  28.4%
 • icon 17 icon
 • 19.03/0/16
 • 239
 • 86.4%
 • 1311927.3%
 • 18329 24.7%
 • 27654
  31.4%
 • icon 12 icon
 • 1.23/4/2
 • 148
 • 83.3%
 • 936519.5%
 • 683812.3%
 • 27351
  27.3%
 • icon 15 icon
 • 9.59/2/10
 • 178
 • 86.4%
 • 1186524.7%
 • 18672 25.2%
 • 27765
  31.6%
 • icon 16 icon
 • 1.02/5/3
 • 298
 • 83.3%
 • 1248326.0%
 • 2622247.0%
 • 13515
  13.5%
 • icon 17 icon
 • 16.08/1/8
 • 310
 • 72.7%
 • 1488731.0%
 • 17341 23.4%
 • 14187
  16.1%
 • icon 14 icon
 • 0.51/4/1
 • 300
 • 33.3%
 • 1102923.0%
 • 652611.7%
 • 19871
  19.8%
 • icon 15 icon
 • 13.02/1/11
 • 262
 • 59.1%
 • 1184724.7%
 • 17776 24.0%
 • 10208
  11.6%
레드팀
YoungMiracles 18 YoungMiracles
블루팀
25 RAP RAP
퍼스트 블러드
첫 드래곤
첫 바론
첫 타워
펜타킬
10킬
골드
8
타워
9
4
드래곤
3
0
바론
2
경험치 차이경험치CS
일정
상응한 데이터가 없습니다
비교
 • 위치
 • 스킬/챔피언/선수
 • K/D/A
 • CS
 • 한타참여율
 • 골드
 • 딜량
 • 받은 피해량
 • 아이템
 • icon 18 icon
 • 2.62/5/11
 • 255
 • 72.2%
 • 1315218.2%
 • 1874716.3%
 • 28279
  22.0%
 • icon 18 icon
 • 3.74/3/7
 • 339
 • 44.0%
 • 1801224.9%
 • 23615 24.5%
 • 45092
  27.8%
 • icon 16 icon
 • 2.21/5/10
 • 180
 • 61.1%
 • 1113115.4%
 • 100588.7%
 • 39877
  31.1%
 • icon 18 icon
 • 5.37/3/9
 • 261
 • 64.0%
 • 1564021.6%
 • 14102 14.6%
 • 49492
  30.5%
 • icon 18 icon
 • 1.97/7/6
 • 390
 • 72.2%
 • 1747424.1%
 • 4062135.3%
 • 19451
  15.2%
 • icon 18 icon
 • 7.010/2/4
 • 316
 • 56.0%
 • 1689523.3%
 • 21196 21.9%
 • 26261
  16.2%
 • icon 18 icon
 • 4.77/3/7
 • 447
 • 77.8%
 • 2150329.7%
 • 3862933.6%
 • 23066
  18.0%
 • icon 17 icon
 • 2.34/6/10
 • 310
 • 56.0%
 • 1596422.0%
 • 29486 30.5%
 • 15282
  9.4%