Mobile
Automatic
  Decimal Odds
  • Decimal Odds
  • Hong Kong Odds
  • Indonesian Odds
  • American Odds
  • Malay Odds
  VIT.B VIT.B
  2021 lfl Summer BO1
  1:0
    
  BDS BDS

  실시간 지수

  전부 1세트
  회사 1X2  핸디캡 주기 언더오버 1X2  핸디캡 주기 언더오버
  홈팀 원정팀 홈팀 핸디캡 원정팀 오버 핸디캡 언더 홈팀 원정팀 홈팀 핸디캡 원정팀 오버 핸디캡 언더
  레드팀
  VIT.B 20 VIT.B
  블루팀
  4 BDS BDS
  퍼스트 블러드
  첫 바론
  첫 타워
  펜타킬
  10킬
  첫 드래곤
  골드
  7
  타워
  5
  4
  드래곤
  1
  1
  바론
  0
  경험치 차이경험치CS
  일정
  상응한 데이터가 없습니다
  비교
  • 위치
  • 스킬/챔피언/선수
  • K/D/A
  • CS
  • 한타참여율
  • 골드
  • 딜량
  • 받은 피해량
  • 아이템
  • icon 17 icon
  • 17.09/1/8
  • 308
  • 85.0%
  • 1563925.1%
  • 2239628.3%
  • 14561
   13.3%
  • icon 15 icon
  • 1.00/2/2
  • 273
  • 50.0%
  • 1105017.8%
  • 29368 41.6%
  • 8353
   8.2%
  • icon 17 icon
  • 9.04/1/5
  • 289
  • 45.0%
  • 1390022.3%
  • 1563619.7%
  • 22882
   20.9%
  • icon 15 icon
  • 0.42/5/0
  • 255
  • 50.0%
  • 1276820.5%
  • 13247 18.7%
  • 29602
   29.1%
  • icon 15 icon
  • 14.04/0/10
  • 201
  • 70.0%
  • 1134218.2%
  • 1880023.7%
  • 29811
   27.2%
  • icon 14 icon
  • 0.41/7/2
  • 176
  • 75.0%
  • 947815.2%
  • 11477 16.2%
  • 25132
   24.7%
  • icon 15 icon
  • 12.00/0/12
  • 223
  • 60.0%
  • 1086917.5%
  • 62737.9%
  • 24389
   22.2%
  • icon 11 icon
  • 1.00/4/4
  • 33
  • 100.0%
  • 715311.5%
  • 7030 9.9%
  • 12333
   12.1%
  back to top
  feed back