Mobile
Automatic
  Decimal Odds
  • Decimal Odds
  • Hong Kong Odds
  • Indonesian Odds
  • American Odds
  • Malay Odds
  Nordavind Nordavind
  NLC 2021 Summer BO1
  0:1
    
  RDL RDL

  실시간 지수

  전부 1세트
  회사 1X2  핸디캡 주기 언더오버 1X2  핸디캡 주기 언더오버
  홈팀 원정팀 홈팀 핸디캡 원정팀 오버 핸디캡 언더 홈팀 원정팀 홈팀 핸디캡 원정팀 오버 핸디캡 언더
  블루팀
  Nordavind 10 Nordavind
  레드팀
  20 RDL RDL
  첫 타워
  퍼스트 블러드
  첫 바론
  첫 드래곤
  펜타킬
  10킬
  골드
  2
  타워
  9
  1
  드래곤
  3
  0
  바론
  1
  경험치 차이경험치CS
  일정
  상응한 데이터가 없습니다
  비교
  • 위치
  • 스킬/챔피언/선수
  • K/D/A
  • CS
  • 한타참여율
  • 골드
  • 딜량
  • 받은 피해량
  • 아이템
  • icon 15 icon
  • 1.82/4/5
  • 253
  • 70.0%
  • 1044622.0%
  • 1072920.4%
  • 23258
   24.4%
  • icon 13 icon
  • 3.23/4/10
  • 29
  • 65.0%
  • 792916.7%
  • 5701 7.5%
  • 11592
   14.2%
  • icon 16 icon
  • 3.51/2/6
  • 240
  • 70.0%
  • 1018121.4%
  • 1362926.0%
  • 20870
   21.9%
  • icon 16 icon
  • 4.32/3/11
  • 236
  • 65.0%
  • 1207725.4%
  • 15444 20.4%
  • 25162
   30.9%
  • icon 13 icon
  • 2.21/4/8
  • 139
  • 90.0%
  • 857018.0%
  • 1281524.4%
  • 21502
   22.6%
  • icon 15 icon
  • 15.07/0/8
  • 198
  • 75.0%
  • 1237626.0%
  • 18356 24.2%
  • 17639
   21.7%
  • icon 13 icon
  • 2.55/4/5
  • 268
  • 100.0%
  • 1170924.6%
  • 1145121.8%
  • 13898
   14.6%
  • icon 16 icon
  • 16.04/0/12
  • 299
  • 80.0%
  • 1417329.8%
  • 24325 32.1%
  • 9756
   12.0%
  back to top
  feed back