Mobile
Automatic
  Decimal Odds
  • Decimal Odds
  • Hong Kong Odds
  • Indonesian Odds
  • American Odds
  • Malay Odds
  K1ck eSports Club K1ck eSports Club
  2021 Ultraliga S6 BO1
  0:1
    
  AGO ROGUE AGO ROGUE

  실시간 지수

  전부 1세트
  회사 1X2  핸디캡 주기 언더오버 1X2  핸디캡 주기 언더오버
  홈팀 원정팀 홈팀 핸디캡 원정팀 오버 핸디캡 언더 홈팀 원정팀 홈팀 핸디캡 원정팀 오버 핸디캡 언더
  레드팀
  K1ck eSports Club 3 K1ck eSports Club
  블루팀
  15 AGO ROGUE AGO ROGUE
  첫 드래곤
  첫 타워
  퍼스트 블러드
  첫 바론
  펜타킬
  10킬
  골드
  2
  타워
  9
  1
  드래곤
  4
  0
  바론
  1
  경험치 차이경험치CS
  일정
  상응한 데이터가 없습니다
  비교
  • 위치
  • 스킬/챔피언/선수
  • K/D/A
  • CS
  • 한타참여율
  • 골드
  • 딜량
  • 받은 피해량
  • 아이템
  • icon 14 icon
  • 1.00/3/3
  • 176
  • 100.0%
  • 922419.5%
  • 1118921.7%
  • 25503
   33.0%
  • icon 16 icon
  • 13.01/0/12
  • 248
  • 86.7%
  • 1213525.6%
  • 9328 16.6%
  • 22292
   25.4%
  • icon 15 icon
  • 1.51/2/2
  • 272
  • 100.0%
  • 1062822.4%
  • 1312425.5%
  • 7663
   9.9%
  • icon 16 icon
  • 10.03/1/7
  • 258
  • 66.7%
  • 1233326.0%
  • 8598 15.3%
  • 9459
   10.8%
  • icon 14 icon
  • 1.01/3/2
  • 267
  • 100.0%
  • 1100223.2%
  • 1171122.7%
  • 13250
   17.1%
  • icon 16 icon
  • 13.08/0/5
  • 341
  • 86.7%
  • 1631834.5%
  • 20595 36.7%
  • 12007
   13.7%
  • icon 11 icon
  • 0.80/4/3
  • 39
  • 100.0%
  • 626213.2%
  • 50079.7%
  • 11111
   14.4%
  • icon 13 icon
  • 11.00/1/11
  • 34
  • 73.3%
  • 763816.1%
  • 4137 7.4%
  • 14775
   16.9%
  back to top
  feed back