Mobile
Automatic
  Decimal Odds
  • Decimal Odds
  • Hong Kong Odds
  • Indonesian Odds
  • American Odds
  • Malay Odds
  Team Dignitas Team Dignitas
  2021 LCS Summer BO1
  0:1
    
  100T 100T

  실시간 지수

  전부 1세트
  회사 1X2  핸디캡 주기 언더오버 1X2  핸디캡 주기 언더오버
  홈팀 원정팀 홈팀 핸디캡 원정팀 오버 핸디캡 언더 홈팀 원정팀 홈팀 핸디캡 원정팀 오버 핸디캡 언더
  블루팀
  Team Dignitas 6 Team Dignitas
  레드팀
  16 100T 100T
  퍼스트 블러드
  첫 드래곤
  첫 타워
  펜타킬
  첫 바론
  10킬
  골드
  1
  타워
  9
  2
  드래곤
  1
  0
  바론
  1
  경험치 차이경험치CS
  일정
  상응한 데이터가 없습니다
  비교
  • 위치
  • 스킬/챔피언/선수
  • K/D/A
  • CS
  • 한타참여율
  • 골드
  • 딜량
  • 받은 피해량
  • 아이템
  • icon 13 icon
  • 0.42/5/0
  • 202
  • 33.3%
  • 810721.1%
  • 701020.4%
  • 9973
   15.7%
  • icon 14 icon
  • 12.07/1/5
  • 194
  • 75.0%
  • 1077428.0%
  • 13839 28.3%
  • 13355
   23.5%
  • icon 12 icon
  • 1.51/4/5
  • 137
  • 100.0%
  • 755319.6%
  • 555416.1%
  • 22972
   36.2%
  • icon 13 icon
  • 3.72/3/9
  • 150
  • 68.8%
  • 924924.0%
  • 8782 18.0%
  • 21528
   37.9%
  • icon 12 icon
  • 1.00/2/2
  • 163
  • 33.3%
  • 679217.7%
  • 783822.8%
  • 11266
   17.7%
  • icon 11 icon
  • 10.01/1/9
  • 33
  • 62.5%
  • 645316.8%
  • 3634 7.4%
  • 6692
   11.8%
  • icon 12 icon
  • 1.73/3/2
  • 206
  • 83.3%
  • 1042627.1%
  • 1190434.6%
  • 12211
   19.2%
  • icon 13 icon
  • 10.04/1/6
  • 237
  • 62.5%
  • 1208631.4%
  • 13726 28.1%
  • 8299
   14.6%
  back to top
  feed back