OG OG
EPIC League Division 1 BO3
2:0
  
NaVi NaVi

실시간 지수

전부 1세트
회사 1X2  핸디캡 주기 언더오버 1X2  핸디캡 주기 언더오버
홈팀 원정팀 홈팀 핸디캡 원정팀 오버 핸디캡 언더 홈팀 원정팀 홈팀 핸디캡 원정팀 오버 핸디캡 언더

팀순위

OG
경기 승(세트) 패(세트) 경기당KDA 경기당 골드 포인트
0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0
NaVi
경기 승(세트) 패(세트) 경기당KDA 경기당 골드 포인트
0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0

맞대결

최근
매치 시간 팀 1 스코어 팀 2 결과
2020-10-23 ESL ONE GERMANY 2020 OG 52 :24 Natus Vincere
2020-10-23 ESL ONE GERMANY 2020 OG 19 :48 Natus Vincere
2020-10-23 ESL ONE GERMANY 2020 OG 11 :35 Natus Vincere
2020-09-25 DOTA PIT Online S3 OG 35 :23 Natus Vincere
2020-09-25 DOTA PIT Online S3 OG 16 :40 Natus Vincere
2020-09-25 DOTA PIT Online S3 OG 15 :38 Natus Vincere
2020-05-17 Gamers Without Borders 2020 OG 21 :25 Natus Vincere
2020-05-17 Gamers Without Borders 2020 OG 25 :45 Natus Vincere
2020-05-17 Gamers Without Borders 2020 OG 26 :12 Natus Vincere
2019-08-15 The International 2019 OG 48 :21 Natus Vincere
매치 시간 팀 1 스코어 팀 2 결과
2020-10-23 ESL ONE GERMANY 2020 OG 1 :2 Natus Vincere
2020-09-25 DOTA PIT Online S3 OG 1 :2 Natus Vincere
2020-05-17 Gamers Without Borders 2020 OG 1 :2 Natus Vincere
2019-09-26 Midas Mode 2 OG 0 :2 Natus Vincere
2019-08-15 The International 2019 OG 1 :1 Natus Vincere
2018-04-28 EPICENTER XL OG 2 :0 Natus Vincere
2018-03-04 PGL Major OG 1 :0 Natus Vincere
2017-12-10 MDL Macau OG 2 :0 Natus Vincere
2017-12-08 MDL Macau OG 1 :0 Natus Vincere
2017-11-25 Midas Mode OG 0 :2 Natus Vincere
팀 1 통계 팀 2
2(40%) 승률 2(40%)
26.6 평균 킬 34.0
34.0 평균 데스 26.6
42599.0 평균 골드 44668.4
496.3 평균 경험치 554.7
3.2 평균 타워 2.8
160.9/11.9 막타/디나이 156.5/8.3
2(40%) 퍼스트 블러드 3(60%)
0 첫 타워 0
1(20%) 10킬 4(80%)
4(40%) 승률 5(50%)
26.8 평균 킬 31.1
31.1 평균 데스 26.8
44085.2 평균 골드 49565.6
495.5 평균 경험치 522.4
3.4 평균 타워 3.5
170.2/10.3 막타/디나이 155.4/8.4
4(40%) 퍼스트 블러드 6(60%)
0 첫 타워 0
2(20%) 10킬 8(80%)
팀 1 통계 팀 2
0(0%) 승률 4(80%)
56.2 평균 킬 62.6
62.6 평균 데스 56.2
88170.4 평균 골드 99131.2
1040.7 평균 경험치 1032.4
6.8 평균 타워 7.0
362.0/21.7 막타/디나이 308.6/16.2
3(30%) 퍼스트 블러드 7(70%)
0 첫 타워 0
2(20%) 10킬 8(80%)
4(40%) 승률 5(50%)
28.1 평균 킬 28.3
28.3 평균 데스 28.1
44085.2 평균 골드 49565.6
516.0 평균 경험치 485.6
3.4 평균 타워 3.5
183.8/10.2 막타/디나이 154.5/8.4
3(30%) 퍼스트 블러드 7(70%)
0 첫 타워 0
3(30%) 10킬 7(70%)

선수 데이터

  출전  
  승률  
  KDA  
  분당 골드  
  분당 딜량  
  한타참여율  
  출전  
  승률  
  KDA  
  분당 골드  
  분당 딜량  
  한타참여율  
  출전  
  승률  
  KDA  
  분당 골드  
  분당 딜량  
  한타참여율  
  출전  
  승률  
  KDA  
  분당 골드  
  분당 딜량  
  한타참여율  
  출전  
  승률  
  KDA  
  분당 골드  
  분당 딜량  
  한타참여율  
  출전  
  승률  
  KDA  
  분당 골드  
  분당 딜량  
  한타참여율  
  출전  
  승률  
  KDA  
  분당 골드  
  분당 딜량  
  한타참여율  
  출전  
  승률  
  KDA  
  분당 골드  
  분당 딜량  
  한타참여율  
  출전  
  승률  
  KDA  
  분당 골드  
  분당 딜량  
  한타참여율  
  출전  
  승률  
  KDA  
  분당 골드  
  분당 딜량  
  한타참여율  
  출전  
  승률  
  KDA  
  분당 골드  
  분당 딜량  
  한타참여율  
  출전  
  승률  
  KDA  
  분당 골드  
  분당 딜량  
  한타참여율  
  출전  
  승률  
  KDA  
  분당 골드  
  분당 딜량  
  한타참여율  
  출전  
  승률  
  KDA  
  분당 골드  
  분당 딜량  
  한타참여율  
  출전  
  승률  
  KDA  
  분당 골드  
  분당 딜량  
  한타참여율  

최근 전적

OG 최근
매치 시간 스코어 상대 결과
2020-11-20 EPIC League 0:2 ViKin.gg
2020-11-16 EPIC League 1:2 Nigma
2020-11-14 EPIC League 2:1 Alliance
2020-11-12 EPIC League 0:2 VP
2020-10-26 ESL ONE GERMANY 2020 0:2 Alliance
2020-10-23 ESL ONE GERMANY 2020 1:2 NaVi
2020-10-18 ESL ONE GERMANY 2020 2:0 Yes
2020-10-15 ESL ONE GERMANY 2020 1:2 Alliance
2020-10-10 ESL ONE GERMANY 2020 2:0 ViKin.gg
2020-10-07 ESL ONE GERMANY 2020 2:0 Winstrike
2020-09-25 DOTA PIT Online S3 1:2 NaVi
2020-09-25 DOTA PIT Online S3 2:1 5men
2020-09-24 DOTA PIT Online S3 1:2 Alliance
2020-09-07 OMEGA League 0:3 Secret
2020-09-06 OMEGA League 2:0 Nigma
2020-09-06 OMEGA League 1:2 Secret
2020-09-03 OMEGA League 2:0 Nigma
2020-08-29 OMEGA League 0:2 Liquid
2020-08-29 OMEGA League 0:2 Secret
2020-08-22 OMEGA League 2:0 FlyToMoon
2020-11-20 EPIC League 7:37 ViKin.gg
2020-11-20 EPIC League 23:30 ViKin.gg
2020-11-16 EPIC League 31:44 Nigma
2020-11-16 EPIC League 29:46 Nigma
2020-11-16 EPIC League 46:23 Nigma
2020-11-14 EPIC League 33:12 Alliance
2020-11-14 EPIC League 41:32 Alliance
2020-11-14 EPIC League 51:47 Alliance
2020-11-12 EPIC League 13:38 VP
2020-11-12 EPIC League 4:21 VP
2020-10-26 ESL ONE GERMANY 2020 21:53 Alliance
2020-10-26 ESL ONE GERMANY 2020 31:33 Alliance
2020-10-23 ESL ONE GERMANY 2020 52:24 NaVi
2020-10-23 ESL ONE GERMANY 2020 19:48 NaVi
2020-10-23 ESL ONE GERMANY 2020 11:35 NaVi
2020-10-18 ESL ONE GERMANY 2020 29:26 Yes
2020-10-18 ESL ONE GERMANY 2020 49:22 Yes
2020-10-15 ESL ONE GERMANY 2020 32:22 Alliance
2020-10-15 ESL ONE GERMANY 2020 19:42 Alliance
2020-10-15 ESL ONE GERMANY 2020 28:31 Alliance
NaVi 최근
매치 시간 스코어 상대 결과
2020-11-16 EPIC League 2:1 Alliance
2020-11-14 EPIC League 2:1 Just Error
2020-11-13 EPIC League 2:1 Liquid
2020-11-02 ESL ONE GERMANY 2020 1:3 Liquid
2020-10-31 ESL ONE GERMANY 2020 2:0 mudgolems
2020-10-29 ESL ONE GERMANY 2020 2:0 ViKin.gg
2020-10-23 ESL ONE GERMANY 2020 2:1 OG
2020-10-20 ESL ONE GERMANY 2020 2:1 Yes
2020-10-18 ESL ONE GERMANY 2020 0:2 mudgolems
2020-10-15 ESL ONE GERMANY 2020 2:0 Winstrike
2020-10-11 ESL ONE GERMANY 2020 1:2 Liquid
2020-10-08 ESL ONE GERMANY 2020 2:0 CL
2020-09-26 DOTA PIT Online S3 1:2 VP.Prodigy
2020-09-25 DOTA PIT Online S3 2:1 OG
2020-09-24 DOTA PIT Online S3 0:2 Secret
2020-09-23 DOTA PIT Online S3 2:0 Nigma
2020-09-03 OMEGA League 0:2 Cyber Legacy
2020-09-02 OMEGA League 0:2 5men
2020-09-01 OMEGA League 2:0 HR
2020-08-29 OMEGA League 0:2 Nigma
2020-11-16 EPIC League 32:12 Alliance
2020-11-16 EPIC League 18:28 Alliance
2020-11-16 EPIC League 32:15 Alliance
2020-11-14 EPIC League 14:25 Just Error
2020-11-14 EPIC League 25:10 Just Error
2020-11-14 EPIC League 24:5 Just Error
2020-11-13 EPIC League 30:13 Liquid
2020-11-13 EPIC League 44:21 Liquid
2020-11-13 EPIC League 7:21 Liquid
2020-11-02 ESL ONE GERMANY 2020 5:31 Liquid
2020-11-02 ESL ONE GERMANY 2020 14:30 Liquid
2020-11-02 ESL ONE GERMANY 2020 13:35 Liquid
2020-11-02 ESL ONE GERMANY 2020 43:26 Liquid
2020-10-31 ESL ONE GERMANY 2020 32:15 mudgolems
2020-10-31 ESL ONE GERMANY 2020 42:34 mudgolems
2020-10-29 ESL ONE GERMANY 2020 32:19 ViKin.gg
2020-10-29 ESL ONE GERMANY 2020 28:8 ViKin.gg
2020-10-23 ESL ONE GERMANY 2020 24:52 OG
2020-10-23 ESL ONE GERMANY 2020 48:19 OG
2020-10-23 ESL ONE GERMANY 2020 35:11 OG