SJ SJ
Nine to Five 6 BO3
1:2
  
Galaxy Racer Galaxy Racer

실시간 지수

전부 1세트
회사 1X2  핸디캡 주기 언더오버 1X2  핸디캡 주기 언더오버
홈팀 원정팀 홈팀 핸디캡 원정팀 오버 핸디캡 언더 홈팀 원정팀 홈팀 핸디캡 원정팀 오버 핸디캡 언더
SJ 16 SJ
Mirage
13 Galaxy Racer Galaxy Racer
첫5승
전반전 권총전 승리
11T
전반전
4CT
5CT
후반전
9T
후반전 권총전 승리
101
86
87
데스
101
14
도움
18
75.8
ADR
68.7
맵 BP
1
SJ 금지 Vertigo
2
Nuke 금지 Galaxy Racer
3
SJ 사용 Mirage
4
Train 사용 Galaxy Racer
5
SJ 금지 Dust2
6
Inferno 금지 Galaxy Racer
7
Overpass
일정
라운드 시작
나오기
게임시작
나오기
나오기
나오기
나오기
FREDDyFROGKHRN
dezonarvid
SADDYX어시스트
PlesseNSADDYX
dezonjemi
dezon(헤드샷) LYNXi
라운드 시작
Relaxa폭탄설치,생존(0:2)
라운드 종료,T승리스코어(15:11)
jemi(헤드샷) FREDDyFROG
jemi(헤드샷) PlesseN
RelaxaKHRN
LYNXi어시스트
dezon어시스트
dezon(헤드샷) SADDYX
라운드 시작
라운드 종료,T승리스코어(14:11)
SADDYX어시스트
LYNXi어시스트
dezon폭탄설치,생존(4:4)
jemiFREDDyFROG
dezon(헤드샷) KHRN
라운드 시작
라운드 종료,T승리스코어(13:11)
SADDYXdezon
dezon폭탄설치,생존(1:3)
dezon(헤드샷) arvid
arviddisco doplan
LYNXi(헤드샷) PlesseN
FREDDyFROGKHRN
라운드 시작
PlesseNLYNXi
disco doplan(헤드샷) jemi
라운드 종료,T승리스코어(12:11)
disco doplan폭탄설치,생존(5:4)
LYNXi(헤드샷) FREDDyFROG
라운드 시작
라운드 종료,스코어(11:11)
dezonSADDYX
SADDYX(헤드샷) disco doplan
disco doplanKHRN
KHRN(헤드샷) PlesseN
PlesseN폭탄설치,생존(2:3)
Relaxa어시스트
arvid어시스트
PlesseN(헤드샷) jemi
라운드 시작
라운드 종료,CT승리스코어(11:10)
arvid(헤드샷) FREDDyFROG
LYNXiPlesseN
LYNXiRelaxa
FREDDyFROGKHRN
arvid(헤드샷) disco doplan
disco doplanjemi
KHRN(헤드샷) dezon
dezon(헤드샷) SADDYX
라운드 시작
FREDDyFROG(헤드샷) arvid
PlesseN(헤드샷) jemi
PlesseNKHRN
PlesseN(헤드샷) LYNXi
RelaxaSADDYX
라운드 시작
라운드 종료,CT승리스코어(10:9)
LYNXidisco doplan
arviddezon
jemiRelaxa
LYNXiPlesseN
Relaxa(헤드샷) KHRN
dezon폭탄설치,생존(5:4)
LYNXi(헤드샷) FREDDyFROG
라운드 시작
라운드 종료,스코어(9:9)
Relaxa폭탄설치,생존(1:4)
arvid어시스트
KHRNdisco doplan
disco doplanjemi
disco doplan(헤드샷) SADDYX
PlesseNLYNXi
라운드 시작
PlesseN(헤드샷) KHRN
PlesseN(헤드샷) arvid
KHRN(헤드샷) dezon
disco doplan어시스트
PlesseN(헤드샷) SADDYX
disco doplanLYNXi
LYNXi(헤드샷) Relaxa
라운드 시작
라운드 종료,CT승리스코어(9:7)
dezon(헤드샷) jemi
FREDDyFROG(헤드샷) KHRN
PlesseN어시스트
PlesseN(헤드샷) SADDYX
dezonLYNXi
KHRN(헤드샷) disco doplan
PlesseN(헤드샷) arvid
LYNXi(헤드샷) Relaxa
dezon폭탄설치,생존(5:5)
라운드 시작
라운드 종료,T승리스코어(9:6)
RelaxaKHRN
LYNXiFREDDyFROG
arvid폭탄설치,생존(2:5)
arvid(헤드샷) PlesseN
arvid(헤드샷) dezon
disco doplan어시스트
arvid(헤드샷) disco doplan
라운드 시작
라운드 종료,T승리스코어(8:6)
RelaxaLYNXi
disco doplan어시스트
LYNXi폭탄설치,생존(3:2)
Relaxa(헤드샷) jemi
KHRN(헤드샷) dezon
jemiFREDDyFROG
FREDDyFROG(헤드샷) arvid
라운드 시작
라운드 종료,T승리스코어(7:6)
LYNXi(헤드샷) Relaxa
Relaxajemi
FREDDyFROGKHRN
Relaxaarvid
라운드 시작
라운드 종료,T승리스코어(7:5)
FREDDyFROGarvid
LYNXi어시스트
disco doplan어시스트
disco doplan(헤드샷) SADDYX
SADDYX(헤드샷) dezon
FREDDyFROG(헤드샷) jemi
라운드 시작
라운드 종료,T승리스코어(7:4)
KHRN어시스트
RelaxaLYNXi
arvid어시스트
FREDDyFROGarvid
arvid(헤드샷) PlesseN
PlesseNjemi
SADDYX(헤드샷) disco doplan
라운드 시작
라운드 종료,T승리스코어(7:3)
PlesseN(헤드샷) arvid
RelaxaSADDYX
SADDYX폭탄설치,생존(4:2)
disco doplanLYNXi
FREDDyFROG어시스트
라운드 시작
라운드 종료,T승리스코어(7:2)
disco doplan어시스트
KHRN(헤드샷) disco doplan
SADDYXdezon
SADDYX폭탄설치,생존(2:2)
jemi어시스트
jemi(헤드샷) PlesseN
arvid어시스트
arvidFREDDyFROG
Relaxa어시스트
RelaxaLYNXi
라운드 시작
라운드 종료,T승리스코어(6:2)
disco doplan(헤드샷) jemi
dezonarvid
PlesseNSADDYX
RelaxaKHRN
라운드 시작
라운드 종료,T승리스코어(6:1)
Relaxa(헤드샷) jemi
Relaxa(헤드샷) KHRN
arvid어시스트
PlesseN어시스트
arvidPlesseN
disco doplan어시스트
jemi(헤드샷) disco doplan
dezon(헤드샷) SADDYX
라운드 시작
라운드 종료,T승리스코어(6:0)
LYNXiRelaxa
jemiPlesseN
jemi폭탄설치,생존(3:4)
arvid어시스트
SADDYX(헤드샷) dezon
disco doplan어시스트
SADDYXdisco doplan
라운드 시작
라운드 종료,T승리스코어(5:0)
KHRNFREDDyFROG
SADDYX어시스트
jemi폭탄설치,생존(2:5)
PlesseN어시스트
SADDYX(헤드샷) disco doplan
SADDYX(헤드샷) dezon
라운드 시작
라운드 종료,T승리스코어(4:0)
jemi(헤드샷) FREDDyFROG
arvid폭탄설치,생존(2:4)
dezon어시스트
KHRN(헤드샷) PlesseN
dezonLYNXi
KHRN(헤드샷) disco doplan
라운드 시작
라운드 종료,T승리스코어(3:0)
arvidRelaxa
Relaxa(헤드샷) KHRN
arviddisco doplan
disco doplan(헤드샷) jemi
disco doplan(헤드샷) SADDYX
SADDYX(헤드샷) PlesseN
SADDYX(헤드샷) FREDDyFROG
FREDDyFROG(헤드샷) LYNXi
라운드 시작
라운드 종료,T승리스코어(2:0)
FREDDyFROGKHRN
jemi(헤드샷) Relaxa
arvid폭탄설치,생존(2:3)
FREDDyFROGSADDYX
SADDYXdezon
KHRN(헤드샷) PlesseN
disco doplan어시스트
disco doplan(헤드샷) LYNXi
라운드 시작
라운드 종료,T승리스코어(1:0)
jemi(헤드샷) FREDDyFROG
SADDYX(헤드샷) Relaxa
jemi(헤드샷) PlesseN
jemi(헤드샷) disco doplan
LYNXi어시스트
dezon어시스트
disco doplan(헤드샷) arvid
disco doplan(헤드샷) KHRN
라운드 시작
게임시작
리스타트
게임시작
라운드 시작
게임시작
게임시작
LYNXi어시스트
jemi어시스트
라운드 시작
게임시작
리스타트
게임시작
dezon(헤드샷) SADDYX
Relaxajemi
jemidisco doplan
PlesseNKHRN
KHRNRelaxa
KHRNdisco doplan
FREDDyFROGSADDYX
Relaxa자살
Relaxa(헤드샷) arvid
PlesseN어시스트
PlesseN(헤드샷) jemi
PlesseNSADDYX
PlesseNSADDYX
disco doplan(헤드샷) SADDYX
Relaxa자살
LYNXi(헤드샷) disco doplan
KHRN(헤드샷) FREDDyFROG
Relaxa자살
jemi(헤드샷) PlesseN
PlesseNLYNXi
LYNXidisco doplan
Bonafide자살
disco doplan(헤드샷) LYNXi
disco doplan(헤드샷) SADDYX
KHRNFREDDyFROG
FREDDyFROG(헤드샷) jemi
FREDDyFROGjemi
FREDDyFROG(헤드샷) jemi
FREDDyFROG(헤드샷) jemi
PlesseN(헤드샷) SADDYX
disco doplan자살
KHRNFREDDyFROG
SADDYX(헤드샷) PlesseN
FREDDyFROGKHRN
FREDDyFROGKHRN
SADDYXBonafide
PlesseN(헤드샷) LYNXi
들어가기
라운드 시작
게임시작
PlesseNjemi
Relaxa자살
FREDDyFROG(헤드샷) SADDYX
SADDYX(헤드샷) Bonafide
SADDYX(헤드샷) Relaxa
SADDYX(헤드샷) Bonafide
들어가기
들어가기
들어가기
들어가기
들어가기
jemiBonafide
Bonafide(헤드샷) jemi
PlesseN(헤드샷) jemi
들어가기
innout -_-자살
jemi(헤드샷) innout -_-
들어가기
라운드 시작
게임시작
들어가기
들어가기
라운드 시작
라운드 시작
나오기
나오기
나오기
나오기
나오기
나오기
나오기
나오기
나오기
라운드 시작
disco doplan폭탄설치,생존(1:1)
disco doplan(헤드샷) SADDYX
disco doplanjemi
FREDDyFROG어시스트
disco doplan(헤드샷) LYNXi
Relaxa어시스트
RelaxaKHRN
jemiPlesseN
SADDYX(헤드샷) dezon
라운드 시작
라운드 종료,T승리스코어(15:9)
KHRNFREDDyFROG
FREDDyFROG(헤드샷) arvid
FREDDyFROG(헤드샷) LYNXi
SADDYXPlesseN
LYNXidisco doplan
disco doplanjemi
arvid(헤드샷) Relaxa
라운드 시작
라운드 종료,T승리스코어(15:8)
KHRNRelaxa
jemiFREDDyFROG
arviddisco doplan
jemiPlesseN
arviddezon
라운드 시작
라운드 종료,T승리스코어(15:7)
Relaxa어시스트
LYNXiPlesseN
arvid(헤드샷) dezon
Relaxa(헤드샷) jemi
jemidisco doplan
라운드 시작
KHRN(헤드샷) disco doplan
KHRN(헤드샷) dezon
KHRN(헤드샷) FREDDyFROG
arvidPlesseN
jemi(헤드샷) Relaxa
라운드 시작
라운드 종료,T승리스코어(15:5)
disco doplan어시스트
SADDYXdezon
jemiFREDDyFROG
disco doplanarvid
dezonLYNXi
jemiPlesseN
라운드 시작
라운드 종료,T승리스코어(15:4)
LYNXi어시스트
disco doplan(헤드샷) LYNXi
LYNXiFREDDyFROG
disco doplanarvid
FREDDyFROGjemi
Relaxa폭탄설치,생존(3:3)
FREDDyFROG(헤드샷) KHRN
PlesseN어시스트
KHRNPlesseN
dezon어시스트
Relaxa(헤드샷) SADDYX
라운드 시작
라운드 종료,T승리스코어(14:4)
FREDDyFROGarvid
disco doplan(헤드샷) KHRN
Relaxa폭탄설치,생존(2:5)
disco doplan(헤드샷) LYNXi
jemi어시스트
SADDYX어시스트
라운드 시작
라운드 종료,T승리스코어(13:4)
RelaxaKHRN
Relaxa(헤드샷) LYNXi
PlesseN어시스트
LYNXiPlesseN
jemi어시스트
PlesseN(헤드샷) jemi
Relaxa폭탄설치,생존(4:3)
jemiFREDDyFROG
dezon어시스트
라운드 시작
라운드 종료,T승리스코어(12:4)
PlesseN(헤드샷) jemi
dezon(헤드샷) KHRN
PlesseN(헤드샷) LYNXi
disco doplan(헤드샷) SADDYX
disco doplan폭탄설치,생존(4:3)
SADDYX(헤드샷) FREDDyFROG
disco doplan(헤드샷) arvid
arvid(헤드샷) Relaxa
라운드 시작
라운드 종료,CT승리스코어(11:4)
RelaxaKHRN
KHRN(헤드샷) dezon
RelaxaLYNXi
FREDDyFROGjemi
FREDDyFROG(헤드샷) SADDYX
Relaxa(헤드샷) arvid
라운드 시작
라운드 종료,CT승리스코어(10:4)
FREDDyFROG어시스트
KHRN폭탄설치,생존(1:2)
PlesseN어시스트
PlesseN(헤드샷) LYNXi
Relaxa어시스트
SADDYX(헤드샷) Relaxa
PlesseN(헤드샷) arvid
arvid(헤드샷) dezon
jemidisco doplan
라운드 시작
라운드 종료,CT승리스코어(10:3)
Relaxa폭탄해체
FREDDyFROG(헤드샷) arvid
KHRN어시스트
FREDDyFROGKHRN
arvid폭탄설치,생존(2:2)
FREDDyFROGjemi
jemidisco doplan
jemi(헤드샷) PlesseN
jemidezon
dezonLYNXi
dezonSADDYX
라운드 시작
라운드 종료,CT승리스코어(9:3)
arvid어시스트
disco doplanarvid
arvid(헤드샷) dezon
SADDYXFREDDyFROG
FREDDyFROGjemi
RelaxaKHRN
SADDYXPlesseN
disco doplanLYNXi
라운드 시작
arvid어시스트
dezon(헤드샷) KHRN
라운드 종료,CT승리스코어(8:3)
disco doplan폭탄해체
FREDDyFROG어시스트
KHRNFREDDyFROG
arvidPlesseN
FREDDyFROGSADDYX
disco doplanjemi
arvid폭탄설치,생존(5:4)
FREDDyFROG(헤드샷) LYNXi
라운드 시작
라운드 종료,CT승리스코어(7:3)
dezon폭탄해체
jemi어시스트
FREDDyFROGjemi
SADDYX어시스트
SADDYXRelaxa
jemi폭탄설치,생존(3:3)
Relaxaarvid
PlesseN어시스트
arviddisco doplan
LYNXi어시스트
라운드 시작
dezonKHRN
라운드 종료,CT승리스코어(6:3)
arvid어시스트
dezonarvid
arvidRelaxa
RelaxaSADDYX
SADDYX폭탄설치,생존(2:3)
arvid(헤드샷) disco doplan
Relaxa(헤드샷) jemi
disco doplanLYNXi
arvid(헤드샷) FREDDyFROG
KHRN(헤드샷) PlesseN
라운드 시작
라운드 종료,CT승리스코어(5:3)
dezonLYNXi
LYNXi(헤드샷) FREDDyFROG
FREDDyFROGjemi
FREDDyFROG(헤드샷) SADDYX
dezonarvid
disco doplanKHRN
라운드 시작
라운드 종료,CT승리스코어(4:3)
RelaxaLYNXi
dezon(헤드샷) arvid
KHRN어시스트
PlesseN(헤드샷) KHRN
arviddisco doplan
disco doplanjemi
dezon(헤드샷) SADDYX
라운드 시작
PlesseNKHRN
PlesseNjemi
SADDYX어시스트
dezonLYNXi
PlesseNarvid
SADDYXFREDDyFROG
라운드 시작
라운드 종료,T승리스코어(3:2)
FREDDyFROGLYNXi
FREDDyFROGKHRN
disco doplan(헤드샷) jemi
RelaxaSADDYX
라운드 시작
라운드 종료,T승리스코어(3:1)
RelaxaLYNXi
disco doplan(헤드샷) KHRN
LYNXiPlesseN
PlesseN(헤드샷) jemi
RelaxaSADDYX
Relaxaarvid
KHRN(헤드샷) dezon
라운드 시작
라운드 종료,T승리스코어(3:0)
KHRN(헤드샷) FREDDyFROG
FREDDyFROG(헤드샷) jemi
KHRN폭탄설치,생존(1:3)
Relaxa어시스트
jemidezon
SADDYX어시스트
RelaxaSADDYX
Relaxaarvid
arviddisco doplan
arvidPlesseN
라운드 시작
라운드 종료,T승리스코어(2:0)
RelaxaSADDYX
KHRN폭탄설치,생존(2:4)
SADDYX(헤드샷) PlesseN
jemiFREDDyFROG
KHRNdezon
dezonarvid
라운드 시작
들어가기
나오기
라운드 종료,T승리스코어(1:0)
LYNXi(헤드샷) disco doplan
arvid(헤드샷) dezon
arvid(헤드샷) PlesseN
jemi폭탄설치,생존(4:4)
PlesseN(헤드샷) SADDYX
FREDDyFROG어시스트
LYNXiFREDDyFROG
라운드 시작
게임시작
리스타트
게임시작
라운드 시작
게임시작
리스타트
게임시작
FREDDyFROGKHRN
arvid어시스트
disco doplanarvid
KHRNdezon
disco doplanjemi
FREDDyFROGSADDYX
Relaxa어시스트
라운드 시작
리스타트
게임시작
Relaxa(헤드샷) LYNXi
LYNXi(헤드샷) dezon
dezon(헤드샷) KHRN
dezon(헤드샷) LYNXi
LYNXi(헤드샷) disco doplan
dezon(헤드샷) KHRN
KHRNRelaxa
PlesseNLYNXi
LYNXi(헤드샷) disco doplan
KHRN어시스트
들어가기
dezon(헤드샷) LYNXi
SADDYX(헤드샷) Relaxa
KHRNdisco doplan
나오기
KHRN어시스트
KHRN(헤드샷) PlesseN
RelaxaLYNXi
dezon(헤드샷) KHRN
LYNXiPlesseN
dezon(헤드샷) KHRN
PlesseNLYNXi
SADDYX어시스트
SADDYX(헤드샷) FREDDyFROG
LYNXidisco doplan
disco doplan(헤드샷) LYNXi
disco doplan(헤드샷) jemi
disco doplanLYNXi
disco doplanLYNXi
KHRN(헤드샷) Relaxa
disco doplan(헤드샷) arvid
disco doplan(헤드샷) LYNXi
FREDDyFROGLYNXi
FREDDyFROG(헤드샷) jemi
disco doplan(헤드샷) arvid
disco doplan(헤드샷) LYNXi
RelaxaLYNXi
disco doplan(헤드샷) arvid
disco doplan(헤드샷) jemi
Bonafide자살
FREDDyFROG(헤드샷) LYNXi
들어가기
KHRNBonafide
Bonafide(헤드샷) KHRN
KHRN(헤드샷) FREDDyFROG
FREDDyFROG(헤드샷) LYNXi
들어가기
FREDDyFROGLYNXi
FREDDyFROG(헤드샷) LYNXi
Relaxa자살
Bonafide(헤드샷) LYNXi
Bonafide(헤드샷) LYNXi
FREDDyFROGKHRN
Bonafide(헤드샷) LYNXi
Bonafide(헤드샷) LYNXi
LYNXi(헤드샷) FREDDyFROG
FREDDyFROG(헤드샷) LYNXi
FREDDyFROG(헤드샷) KHRN
Bonafide(헤드샷) LYNXi
LYNXiRelaxa
Relaxa(헤드샷) jemi
RelaxaLYNXi
arvid자살
Relaxajemi
들어가기
Bonafide자살
Relaxa어시스트
jemi(헤드샷) Relaxa
innout -_-자살
Bonafide자살
들어가기
Relaxa(헤드샷) jemi
들어가기
innout -_-자살
들어가기
innout -_-자살
들어가기
innout -_-자살
innout -_-자살
innout -_-자살
라운드 시작
게임시작
들어가기
라운드 시작
게임시작
들어가기
나오기
들어가기
들어가기
라운드 시작
라운드 시작
나오기
게임시작
나오기
나오기
나오기
나오기
나오기
나오기
나오기
Relaxa어시스트
SADDYXdisco doplan
disco doplan폭탄설치,생존(3:2)
LYNXi(헤드샷) FREDDyFROG
disco doplan(헤드샷) arvid
arviddezon
KHRN어시스트
KHRNPlesseN
라운드 시작
라운드 종료,CT승리스코어(15:13)
arvidPlesseN
PlesseN(헤드샷) jemi
Relaxa폭탄설치,생존(4:5)
Relaxa(헤드샷) LYNXi
라운드 시작
라운드 종료,CT승리스코어(15:12)
LYNXiRelaxa
LYNXidezon
jemi어시스트
jemidisco doplan
Relaxa폭탄설치,생존(2:3)
jemiPlesseN
KHRN어시스트
KHRNFREDDyFROG
Relaxa(헤드샷) arvid
dezon(헤드샷) SADDYX
라운드 시작
라운드 종료,CT승리스코어(15:11)
FREDDyFROGKHRN
disco doplan폭탄설치,생존(2:4)
RelaxaLYNXi
disco doplanSADDYX
SADDYX(헤드샷) PlesseN
라운드 시작
라운드 종료,CT승리스코어(15:10)
Relaxa(헤드샷) jemi
RelaxaKHRN
FREDDyFROG폭탄설치,생존(2:2)
Relaxa(헤드샷) SADDYX
KHRN(헤드샷) dezon
SADDYXPlesseN
Relaxa(헤드샷) arvid
dezonLYNXi
라운드 시작
라운드 종료,CT승리스코어(15:9)
jemiRelaxa
FREDDyFROG어시스트
FREDDyFROG(헤드샷) arvid
KHRNdisco doplan
disco doplanSADDYX
jemidezon
jemiPlesseN
라운드 시작
라운드 종료,CT승리스코어(14:9)
LYNXiFREDDyFROG
LYNXiRelaxa
라운드 시작
FREDDyFROG어시스트
FREDDyFROGSADDYX
LYNXi어시스트
LYNXidezon
dezonarvid
disco doplan(헤드샷) KHRN
LYNXiRelaxa
라운드 시작
라운드 종료,CT승리스코어(12:9)
disco doplan어시스트
KHRN(헤드샷) dezon
arvidFREDDyFROG
disco doplan(헤드샷) SADDYX
dezon(헤드샷) jemi
PlesseN어시스트
KHRNPlesseN
SADDYXRelaxa
라운드 시작
라운드 종료,CT승리스코어(11:9)
dezon폭탄설치,생존(1:4)
dezon(헤드샷) jemi
PlesseN(헤드샷) SADDYX
KHRN(헤드샷) disco doplan
disco doplan(헤드샷) LYNXi
FREDDyFROGarvid
라운드 시작
dezonarvid
arvid어시스트
dezon(헤드샷) jemi
jemiPlesseN
arvid(헤드샷) disco doplan
dezonKHRN
dezonLYNXi
라운드 시작
들어가기
라운드 종료,CT승리스코어(11:7)
RelaxaKHRN
나오기
dezon(헤드샷) jemi
FREDDyFROG폭탄설치,생존(3:3)
Relaxaarvid
LYNXidisco doplan
FREDDyFROGSADDYX
SADDYXPlesseN
라운드 시작
라운드 종료,CT승리스코어(11:6)
jemi(헤드샷) FREDDyFROG
Relaxa폭탄설치,생존(4:5)
PlesseNLYNXi
라운드 시작
라운드 종료,CT승리스코어(11:5)
jemi어시스트
FREDDyFROG(헤드샷) SADDYX
SADDYX(헤드샷) Relaxa
PlesseN(헤드샷) LYNXi
SADDYX(헤드샷) dezon
PlesseN폭탄설치,생존(4:5)
FREDDyFROG(헤드샷) KHRN
라운드 시작
라운드 종료,T승리스코어(11:4)
dezon어시스트
KHRN(헤드샷) FREDDyFROG
SADDYX(헤드샷) Relaxa
FREDDyFROGLYNXi
LYNXidisco doplan
arvid어시스트
SADDYX폭탄설치,생존(4:5)
jemi(헤드샷) PlesseN
라운드 시작
라운드 종료,T승리스코어(10:4)
RelaxaKHRN
PlesseN(헤드샷) jemi
PlesseNarvid
FREDDyFROGLYNXi
dezonSADDYX
arviddisco doplan
라운드 시작
라운드 종료,T승리스코어(10:3)
FREDDyFROGKHRN
KHRN폭탄설치,생존(3:1)
FREDDyFROGSADDYX
KHRN(헤드샷) PlesseN
disco doplan어시스트
disco doplan(헤드샷) jemi
PlesseNLYNXi
disco doplan(헤드샷) arvid
라운드 시작
라운드 종료,T승리스코어(10:2)
SADDYX폭탄설치,생존(1:4)
arviddisco doplan
PlesseNLYNXi
KHRN(헤드샷) FREDDyFROG
arviddezon
KHRN(헤드샷) Relaxa
라운드 시작
arvid(헤드샷) disco doplan
라운드 종료,T승리스코어(9:2)
KHRNFREDDyFROG
jemi폭탄설치,생존(2:5)
KHRN(헤드샷) Relaxa
arvidPlesseN
arvid(헤드샷) dezon
라운드 시작
라운드 종료,T승리스코어(8:2)
SADDYX폭탄설치,생존(3:5)
LYNXidisco doplan
라운드 시작
라운드 종료,T승리스코어(7:2)
LYNXi폭탄설치,생존(1:4)
arvid(헤드샷) FREDDyFROG
PlesseN어시스트
dezon어시스트
dezon(헤드샷) jemi
arvid(헤드샷) Relaxa
라운드 시작
SADDYX자살
라운드 종료,T승리스코어(6:2)
disco doplan(헤드샷) arvid
disco doplan(헤드샷) KHRN
SADDYXdezon
disco doplanLYNXi
LYNXiFREDDyFROG
SADDYX(헤드샷) PlesseN
KHRNRelaxa
arvid폭탄설치,생존(5:4)
dezonjemi
라운드 시작
라운드 종료,T승리스코어(5:2)
disco doplan폭탄해체
PlesseNLYNXi
PlesseN(헤드샷) KHRN
disco doplanjemi
LYNXi폭탄설치,생존(2:3)
LYNXi(헤드샷) Relaxa
arvid어시스트
PlesseN(헤드샷) arvid
arvid(헤드샷) FREDDyFROG
FREDDyFROG(헤드샷) SADDYX
jemidezon
라운드 시작
라운드 종료,T승리스코어(5:1)
dezon(헤드샷) LYNXi
SADDYX어시스트
SADDYX(헤드샷) PlesseN
RelaxaKHRN
FREDDyFROG(헤드샷) arvid
FREDDyFROG(헤드샷) jemi
라운드 시작
라운드 종료,T승리스코어(5:0)
KHRNdisco doplan
Relaxa어시스트
KHRN(헤드샷) Relaxa
jemi(헤드샷) FREDDyFROG
FREDDyFROG(헤드샷) arvid
arvid(헤드샷) dezon
라운드 시작
라운드 종료,T승리스코어(4:0)
disco doplan(헤드샷) KHRN
jemi폭탄설치,생존(1:4)
arvid(헤드샷) PlesseN
KHRN(헤드샷) FREDDyFROG
FREDDyFROGLYNXi
arviddezon
SADDYXRelaxa
라운드 시작
라운드 종료,T승리스코어(3:0)
LYNXi폭탄설치,생존(1:3)
KHRN(헤드샷) disco doplan
PlesseN(헤드샷) SADDYX
LYNXiRelaxa
SADDYXdezon
라운드 시작
라운드 종료,T승리스코어(2:0)
KHRN(헤드샷) dezon
LYNXi폭탄설치,생존(3:4)
arvidPlesseN
disco doplan어시스트
arviddisco doplan
disco doplanjemi
라운드 시작
라운드 종료,T승리스코어(1:0)
arvid어시스트
FREDDyFROGarvid
FREDDyFROG(헤드샷) LYNXi
SADDYX폭탄설치,생존(1:3)
SADDYX(헤드샷) disco doplan
disco doplan(헤드샷) KHRN
FREDDyFROG(헤드샷) jemi
KHRN(헤드샷) Relaxa
arviddezon
라운드 시작
리스타트
게임시작
KHRN(헤드샷) disco doplan
라운드 시작
게임시작
라운드 시작
리스타트
게임시작
라운드 시작
arvid어시스트
Relaxaarvid
jemiFREDDyFROG
disco doplanLYNXi
RelaxaSADDYX
KHRN어시스트
라운드 시작
게임시작
리스타트
게임시작
KHRN(헤드샷) FREDDyFROG
FREDDyFROG(헤드샷) SADDYX
FREDDyFROG(헤드샷) LYNXi
jemi(헤드샷) PlesseN
KHRN(헤드샷) dezon
dezon(헤드샷) SADDYX
SADDYXdisco doplan
disco doplan(헤드샷) LYNXi
disco doplan(헤드샷) SADDYX
KHRN어시스트
disco doplanKHRN
LYNXi자살
KHRN(헤드샷) PlesseN
jemiFREDDyFROG
FREDDyFROGLYNXi
PlesseN(헤드샷) SADDYX
PlesseNLYNXi
KHRN(헤드샷) Relaxa
Relaxajemi
jemi(헤드샷) dezon
dezon(헤드샷) LYNXi
LYNXidisco doplan
LYNXiFREDDyFROG
disco doplan(헤드샷) SADDYX
SADDYX(헤드샷) PlesseN
PlesseN(헤드샷) jemi
disco doplan(헤드샷) KHRN
RelaxaLYNXi
LYNXidezon
dezon(헤드샷) SADDYX
SADDYXdisco doplan
SADDYX(헤드샷) PlesseN
SADDYXFREDDyFROG
dezon(헤드샷) arvid
disco doplan(헤드샷) jemi
arvid(헤드샷) Relaxa
RelaxaLYNXi
LYNXidezon
dezon(헤드샷) jemi
dezonSADDYX
SADDYXdisco doplan
disco doplan(헤드샷) KHRN
PlesseN어시스트
SADDYX(헤드샷) PlesseN
dezon(헤드샷) arvid
SADDYXRelaxa
dezon(헤드샷) jemi
RelaxaLYNXi
jemiPlesseN
PlesseNjemi
dezonarvid
KHRN(헤드샷) Relaxa
LYNXi(헤드샷) PlesseN
Relaxa(헤드샷) LYNXi
PlesseN(헤드샷) SADDYX
PlesseN(헤드샷) SADDYX
Bonafide자살
들어가기
KHRN(헤드샷) Relaxa
나오기
들어가기
KHRN(헤드샷) dezon
나오기
dezon(헤드샷) LYNXi
KHRN(헤드샷) FREDDyFROG
FREDDyFROGSADDYX
FREDDyFROG(헤드샷) jemi
dezonKHRN
KHRN(헤드샷) PlesseN
들어가기
FREDDyFROG(헤드샷) SADDYX
들어가기
나오기
FREDDyFROG(헤드샷) jemi
FREDDyFROGLYNXi
PlesseNjemi
jemi(헤드샷) dezon
PlesseN(헤드샷) LYNXi
PlesseNKHRN
들어가기
KHRNdezon
나오기
KHRN(헤드샷) FREDDyFROG
dezon(헤드샷) LYNXi
FREDDyFROG(헤드샷) jemi
FREDDyFROG(헤드샷) Disco Doplan
Disco DoplanPlesseN
Bonafide자살
PlesseN(헤드샷) LYNXi
PlesseNKHRN
LYNXidezon
dezon(헤드샷) SADDYX
KHRN(헤드샷) FREDDyFROG
PlesseN(헤드샷) LYNXi
dezon(헤드샷) Disco Doplan
dezonLYNXi
Disco Doplan(헤드샷) FREDDyFROG
FREDDyFROG(헤드샷) jemi
jemi(헤드샷) Bonafide
FREDDyFROGDisco Doplan
LYNXiPlesseN
FREDDyFROGKHRN
Disco Doplan(헤드샷) dezon
Disco Doplan(헤드샷) Bonafide
dezon(헤드샷) LYNXi
KHRN(헤드샷) PlesseN
Bonafide(헤드샷) Disco Doplan
KHRN(헤드샷) FREDDyFROG
BonafideLYNXi
dezon(헤드샷) Disco Doplan
Disco Doplan(헤드샷) PlesseN
PlesseN(헤드샷) jemi
jemi(헤드샷) dezon
RelaxaSADDYX
jemi(헤드샷) FREDDyFROG
KHRN(헤드샷) Relaxa
Relaxa(헤드샷) LYNXi
jemi(헤드샷) PlesseN
Relaxa(헤드샷) KHRN
dezon(헤드샷) KHRN
FREDDyFROG(헤드샷) KHRN
dezon(헤드샷) LYNXi
dezon(헤드샷) SADDYX
dezon(헤드샷) LYNXi
KHRN(헤드샷) PlesseN
들어가기
PlesseN(헤드샷) KHRN
PlesseN(헤드샷) Disco Doplan
Disco DoplanRelaxa
PlesseN(헤드샷) SADDYX
들어가기
Disco Doplan(헤드샷) Bonafide
Bonafide(헤드샷) KHRN
innout -_-어시스트
KHRN(헤드샷) innout -_-
KHRN(헤드샷) FREDDyFROG
FREDDyFROG(헤드샷) SADDYX
FREDDyFROG(헤드샷) KHRN
innout -_-(헤드샷) KHRN
FREDDyFROG(헤드샷) KHRN
FREDDyFROG(헤드샷) SADDYX
KHRNdezon
dezon(헤드샷) KHRN
들어가기
KHRN자살
dezon(헤드샷) SADDYX
들어가기
KHRNBonafide
BonafideKHRN
KHRNdezon
dezon(헤드샷) SADDYX
KHRNinnout -_-
Bonafide(헤드샷) KHRN
KHRNFREDDyFROG
Relaxa자살
KHRN(헤드샷) innout -_-
들어가기
KHRN(헤드샷) FREDDyFROG
FREDDyFROG(헤드샷) SADDYX
KHRN(헤드샷) innout -_-
나오기
들어가기
innout -_-(헤드샷) SADDYX
SADDYXFREDDyFROG
FREDDyFROG(헤드샷) jemi
jemi(헤드샷) Bonafide
라운드 시작
게임시작
Bonafide(헤드샷) KHRN
KHRN(헤드샷) FREDDyFROG
SADDYXinnout -_-
FREDDyFROG(헤드샷) jemi
FREDDyFROG(헤드샷) SADDYX
KHRN(헤드샷) FREDDyFROG
FREDDyFROG(헤드샷) jemi
jemi(헤드샷) Bonafide
BonafideSADDYX
jemiBonafide
SADDYX어시스트
BonafideSADDYX
SADDYX(헤드샷) FREDDyFROG
Bonafidejemi
jemi(헤드샷) innout -_-
FREDDyFROGSADDYX
jemi(헤드샷) Bonafide
jemiinnout -_-
들어가기
SADDYX(헤드샷) FREDDyFROG
Bonafide자살
FREDDyFROG(헤드샷) jemi
FREDDyFROGSADDYX
FREDDyFROG(헤드샷) SADDYX
BonafideSADDYX
SADDYXFREDDyFROG
FREDDyFROGjemi
FREDDyFROG(헤드샷) SADDYX
jemi(헤드샷) Bonafide
라운드 시작
게임시작
SADDYX어시스트
BonafideSADDYX
SADDYXinnout -_-
들어가기
innout -_-(헤드샷) jemi
innout -_-(헤드샷) jemi
innout -_-(헤드샷) jemi
innout -_-(헤드샷) SADDYX
SADDYX(헤드샷) innout -_-
innout -_-(헤드샷) SADDYX
SADDYX(헤드샷) innout -_-
SADDYXinnout -_-
jemi자살
들어가기
들어가기
라운드 시작
게임시작
들어가기
들어가기
라운드 시작
라운드 시작
게임시작
RelaxaLYNXi
jemiPlesseN
PlesseNjemi
dezonarvid
KHRN(헤드샷) Relaxa
LYNXi(헤드샷) PlesseN
Relaxa(헤드샷) LYNXi
PlesseN(헤드샷) SADDYX
PlesseN(헤드샷) SADDYX
Bonafide자살
나오기
들어가기
KHRN(헤드샷) dezon
나오기
dezon(헤드샷) LYNXi
KHRN(헤드샷) FREDDyFROG
FREDDyFROGSADDYX
FREDDyFROG(헤드샷) jemi
dezonKHRN
KHRN(헤드샷) PlesseN
들어가기
FREDDyFROG(헤드샷) SADDYX
들어가기
나오기
FREDDyFROG(헤드샷) jemi
FREDDyFROGLYNXi
PlesseNjemi
jemi(헤드샷) dezon
PlesseN(헤드샷) LYNXi
PlesseNKHRN
들어가기
KHRNdezon
나오기
KHRN(헤드샷) FREDDyFROG
dezon(헤드샷) LYNXi
FREDDyFROG(헤드샷) jemi
FREDDyFROG(헤드샷) Disco Doplan
Disco DoplanPlesseN
Bonafide자살
PlesseN(헤드샷) LYNXi
PlesseNKHRN
LYNXidezon
dezon(헤드샷) SADDYX
KHRN(헤드샷) FREDDyFROG
PlesseN(헤드샷) LYNXi
dezon(헤드샷) Disco Doplan
dezonLYNXi
Disco Doplan(헤드샷) FREDDyFROG
FREDDyFROG(헤드샷) jemi
jemi(헤드샷) Bonafide
FREDDyFROGDisco Doplan
LYNXiPlesseN
FREDDyFROGKHRN
Disco Doplan(헤드샷) dezon
Disco Doplan(헤드샷) Bonafide
dezon(헤드샷) LYNXi
KHRN(헤드샷) PlesseN
Bonafide(헤드샷) Disco Doplan
KHRN(헤드샷) FREDDyFROG
BonafideLYNXi
dezon(헤드샷) Disco Doplan
Disco Doplan(헤드샷) PlesseN
PlesseN(헤드샷) jemi
jemi(헤드샷) dezon
RelaxaSADDYX
jemi(헤드샷) FREDDyFROG
KHRN(헤드샷) Relaxa
Relaxa(헤드샷) LYNXi
jemi(헤드샷) PlesseN
Relaxa(헤드샷) KHRN
dezon(헤드샷) KHRN
FREDDyFROG(헤드샷) KHRN
dezon(헤드샷) LYNXi
dezon(헤드샷) SADDYX
dezon(헤드샷) LYNXi
KHRN(헤드샷) PlesseN
들어가기
PlesseN(헤드샷) KHRN
PlesseN(헤드샷) Disco Doplan
Disco DoplanRelaxa
PlesseN(헤드샷) SADDYX
들어가기
Disco Doplan(헤드샷) Bonafide
Bonafide(헤드샷) KHRN
innout -_-어시스트
KHRN(헤드샷) innout -_-
KHRN(헤드샷) FREDDyFROG
FREDDyFROG(헤드샷) SADDYX
FREDDyFROG(헤드샷) KHRN
innout -_-(헤드샷) KHRN
FREDDyFROG(헤드샷) KHRN
FREDDyFROG(헤드샷) SADDYX
KHRNdezon
dezon(헤드샷) KHRN
들어가기
KHRN자살
dezon(헤드샷) SADDYX
들어가기
KHRNBonafide
BonafideKHRN
KHRNdezon
dezon(헤드샷) SADDYX
KHRNinnout -_-
Bonafide(헤드샷) KHRN
KHRNFREDDyFROG
Relaxa자살
KHRN(헤드샷) innout -_-
들어가기
KHRN(헤드샷) FREDDyFROG
FREDDyFROG(헤드샷) SADDYX
KHRN(헤드샷) innout -_-
나오기
들어가기
innout -_-(헤드샷) SADDYX
SADDYXFREDDyFROG
FREDDyFROG(헤드샷) jemi
jemi(헤드샷) Bonafide
라운드 시작
게임시작
Bonafide(헤드샷) KHRN
KHRN(헤드샷) FREDDyFROG
SADDYXinnout -_-
FREDDyFROG(헤드샷) jemi
FREDDyFROG(헤드샷) SADDYX
KHRN(헤드샷) FREDDyFROG
FREDDyFROG(헤드샷) jemi
jemi(헤드샷) Bonafide
BonafideSADDYX
jemiBonafide
SADDYX어시스트
BonafideSADDYX
SADDYX(헤드샷) FREDDyFROG
Bonafidejemi
jemi(헤드샷) innout -_-
FREDDyFROGSADDYX
jemi(헤드샷) Bonafide
jemiinnout -_-
들어가기
SADDYX(헤드샷) FREDDyFROG
Bonafide자살
FREDDyFROG(헤드샷) jemi
FREDDyFROGSADDYX
FREDDyFROG(헤드샷) SADDYX
BonafideSADDYX
SADDYXFREDDyFROG
FREDDyFROGjemi
FREDDyFROG(헤드샷) SADDYX
jemi(헤드샷) Bonafide
라운드 시작
게임시작
SADDYX어시스트
BonafideSADDYX
SADDYXinnout -_-
들어가기
innout -_-(헤드샷) jemi
innout -_-(헤드샷) jemi
innout -_-(헤드샷) jemi
innout -_-(헤드샷) SADDYX
SADDYX(헤드샷) innout -_-
innout -_-(헤드샷) SADDYX
SADDYX(헤드샷) innout -_-
SADDYXinnout -_-
jemi자살
들어가기
들어가기
라운드 시작
게임시작
들어가기
들어가기
라운드 시작
라운드 시작
게임시작
비교
 • 위치
 • 선수
 • K/D/A
 • KPR
 • DPR
 • KAST
 • HS%
 • ADR
 • K-D
 • Rating
 • IMPACT
 • 홈팀
 • 22/15/6
 • 0.76
 • 0.52
 • 75.9%
 • 15
  68.2%
 • 77.8
 • 7
 • 1.27
 • 1.10
 • 원정팀
 • 13/24/8
 • 0.45
 • 0.83
 • 58.6%
 • 7
  53.8%
 • 58.2
 • -11
 • 0.64
 • 0.54
 • 홈팀
 • 24/18/5
 • 0.83
 • 0.62
 • 72.4%
 • 10
  41.7%
 • 91.2
 • 6
 • 1.35
 • 1.46
 • 원정팀
 • 19/23/9
 • 0.66
 • 0.79
 • 75.9%
 • 12
  63.2%
 • 83.6
 • -4
 • 0.97
 • 0.62
 • 홈팀
 • 24/17/7
 • 0.83
 • 0.59
 • 86.2%
 • 15
  62.5%
 • 96.4
 • 7
 • 1.48
 • 1.49
 • 원정팀
 • 21/18/6
 • 0.72
 • 0.62
 • 79.3%
 • 10
  47.6%
 • 80.6
 • 3
 • 1.21
 • 1.04
 • 홈팀
 • 14/19/3
 • 0.48
 • 0.66
 • 65.5%
 • 4
  28.6%
 • 52.3
 • -5
 • 0.85
 • 0.81
 • 원정팀
 • 16/17/2
 • 0.55
 • 0.59
 • 51.7%
 • 5
  31.3%
 • 54.4
 • -1
 • 0.83
 • 0.74
 • 홈팀
 • 17/18/4
 • 0.59
 • 0.62
 • 65.5%
 • 2
  11.8%
 • 61.2
 • -1
 • 0.88
 • 0.58
 • 원정팀
 • 17/19/2
 • 0.59
 • 0.66
 • 69.0%
 • 8
  47.1%
 • 66.9
 • -2
 • 0.94
 • 0.85
SJ 9 SJ
Train
16 Galaxy Racer Galaxy Racer
전반전 권총전 승리
4T
전반전
11CT
첫5승
5CT
후반전
5T
후반전 권총전 승리
77
93
93
데스
77
17
도움
16
69.2
ADR
80.6
맵 BP
1
SJ 금지 Vertigo
2
Nuke 금지 Galaxy Racer
3
SJ 사용 Mirage
4
Train 사용 Galaxy Racer
5
SJ 금지 Dust2
6
Inferno 금지 Galaxy Racer
7
Overpass
일정
라운드 시작
나오기
게임시작
나오기
나오기
나오기
나오기
FREDDyFROGKHRN
dezonarvid
SADDYX어시스트
PlesseNSADDYX
dezonjemi
dezon(헤드샷) LYNXi
라운드 시작
Relaxa폭탄설치,생존(0:2)
라운드 종료,T승리스코어(15:11)
jemi(헤드샷) FREDDyFROG
jemi(헤드샷) PlesseN
RelaxaKHRN
LYNXi어시스트
dezon어시스트
dezon(헤드샷) SADDYX
라운드 시작
라운드 종료,T승리스코어(14:11)
SADDYX어시스트
LYNXi어시스트
dezon폭탄설치,생존(4:4)
jemiFREDDyFROG
dezon(헤드샷) KHRN
라운드 시작
라운드 종료,T승리스코어(13:11)
SADDYXdezon
dezon폭탄설치,생존(1:3)
dezon(헤드샷) arvid
arviddisco doplan
LYNXi(헤드샷) PlesseN
FREDDyFROGKHRN
라운드 시작
PlesseNLYNXi
disco doplan(헤드샷) jemi
라운드 종료,T승리스코어(12:11)
disco doplan폭탄설치,생존(5:4)
LYNXi(헤드샷) FREDDyFROG
라운드 시작
라운드 종료,스코어(11:11)
dezonSADDYX
SADDYX(헤드샷) disco doplan
disco doplanKHRN
KHRN(헤드샷) PlesseN
PlesseN폭탄설치,생존(2:3)
Relaxa어시스트
arvid어시스트
PlesseN(헤드샷) jemi
라운드 시작
라운드 종료,CT승리스코어(11:10)
arvid(헤드샷) FREDDyFROG
LYNXiPlesseN
LYNXiRelaxa
FREDDyFROGKHRN
arvid(헤드샷) disco doplan
disco doplanjemi
KHRN(헤드샷) dezon
dezon(헤드샷) SADDYX
라운드 시작
FREDDyFROG(헤드샷) arvid
PlesseN(헤드샷) jemi
PlesseNKHRN
PlesseN(헤드샷) LYNXi
RelaxaSADDYX
라운드 시작
라운드 종료,CT승리스코어(10:9)
LYNXidisco doplan
arviddezon
jemiRelaxa
LYNXiPlesseN
Relaxa(헤드샷) KHRN
dezon폭탄설치,생존(5:4)
LYNXi(헤드샷) FREDDyFROG
라운드 시작
라운드 종료,스코어(9:9)
Relaxa폭탄설치,생존(1:4)
arvid어시스트
KHRNdisco doplan
disco doplanjemi
disco doplan(헤드샷) SADDYX
PlesseNLYNXi
라운드 시작
PlesseN(헤드샷) KHRN
PlesseN(헤드샷) arvid
KHRN(헤드샷) dezon
disco doplan어시스트
PlesseN(헤드샷) SADDYX
disco doplanLYNXi
LYNXi(헤드샷) Relaxa
라운드 시작
라운드 종료,CT승리스코어(9:7)
dezon(헤드샷) jemi
FREDDyFROG(헤드샷) KHRN
PlesseN어시스트
PlesseN(헤드샷) SADDYX
dezonLYNXi
KHRN(헤드샷) disco doplan
PlesseN(헤드샷) arvid
LYNXi(헤드샷) Relaxa
dezon폭탄설치,생존(5:5)
라운드 시작
라운드 종료,T승리스코어(9:6)
RelaxaKHRN
LYNXiFREDDyFROG
arvid폭탄설치,생존(2:5)
arvid(헤드샷) PlesseN
arvid(헤드샷) dezon
disco doplan어시스트
arvid(헤드샷) disco doplan
라운드 시작
라운드 종료,T승리스코어(8:6)
RelaxaLYNXi
disco doplan어시스트
LYNXi폭탄설치,생존(3:2)
Relaxa(헤드샷) jemi
KHRN(헤드샷) dezon
jemiFREDDyFROG
FREDDyFROG(헤드샷) arvid
라운드 시작
라운드 종료,T승리스코어(7:6)
LYNXi(헤드샷) Relaxa
Relaxajemi
FREDDyFROGKHRN
Relaxaarvid
라운드 시작
라운드 종료,T승리스코어(7:5)
FREDDyFROGarvid
LYNXi어시스트
disco doplan어시스트
disco doplan(헤드샷) SADDYX
SADDYX(헤드샷) dezon
FREDDyFROG(헤드샷) jemi
라운드 시작
라운드 종료,T승리스코어(7:4)
KHRN어시스트
RelaxaLYNXi
arvid어시스트
FREDDyFROGarvid
arvid(헤드샷) PlesseN
PlesseNjemi
SADDYX(헤드샷) disco doplan
라운드 시작
라운드 종료,T승리스코어(7:3)
PlesseN(헤드샷) arvid
RelaxaSADDYX
SADDYX폭탄설치,생존(4:2)
disco doplanLYNXi
FREDDyFROG어시스트
라운드 시작
라운드 종료,T승리스코어(7:2)
disco doplan어시스트
KHRN(헤드샷) disco doplan
SADDYXdezon
SADDYX폭탄설치,생존(2:2)
jemi어시스트
jemi(헤드샷) PlesseN
arvid어시스트
arvidFREDDyFROG
Relaxa어시스트
RelaxaLYNXi
라운드 시작
라운드 종료,T승리스코어(6:2)
disco doplan(헤드샷) jemi
dezonarvid
PlesseNSADDYX
RelaxaKHRN
라운드 시작
라운드 종료,T승리스코어(6:1)
Relaxa(헤드샷) jemi
Relaxa(헤드샷) KHRN
arvid어시스트
PlesseN어시스트
arvidPlesseN
disco doplan어시스트
jemi(헤드샷) disco doplan
dezon(헤드샷) SADDYX
라운드 시작
라운드 종료,T승리스코어(6:0)
LYNXiRelaxa
jemiPlesseN
jemi폭탄설치,생존(3:4)
arvid어시스트
SADDYX(헤드샷) dezon
disco doplan어시스트
SADDYXdisco doplan
라운드 시작
라운드 종료,T승리스코어(5:0)
KHRNFREDDyFROG
SADDYX어시스트
jemi폭탄설치,생존(2:5)
PlesseN어시스트
SADDYX(헤드샷) disco doplan
SADDYX(헤드샷) dezon
라운드 시작
라운드 종료,T승리스코어(4:0)
jemi(헤드샷) FREDDyFROG
arvid폭탄설치,생존(2:4)
dezon어시스트
KHRN(헤드샷) PlesseN
dezonLYNXi
KHRN(헤드샷) disco doplan
라운드 시작
라운드 종료,T승리스코어(3:0)
arvidRelaxa
Relaxa(헤드샷) KHRN
arviddisco doplan
disco doplan(헤드샷) jemi
disco doplan(헤드샷) SADDYX
SADDYX(헤드샷) PlesseN
SADDYX(헤드샷) FREDDyFROG
FREDDyFROG(헤드샷) LYNXi
라운드 시작
라운드 종료,T승리스코어(2:0)
FREDDyFROGKHRN
jemi(헤드샷) Relaxa
arvid폭탄설치,생존(2:3)
FREDDyFROGSADDYX
SADDYXdezon
KHRN(헤드샷) PlesseN
disco doplan어시스트
disco doplan(헤드샷) LYNXi
라운드 시작
라운드 종료,T승리스코어(1:0)
jemi(헤드샷) FREDDyFROG
SADDYX(헤드샷) Relaxa
jemi(헤드샷) PlesseN
jemi(헤드샷) disco doplan
LYNXi어시스트
dezon어시스트
disco doplan(헤드샷) arvid
disco doplan(헤드샷) KHRN
라운드 시작
게임시작
리스타트
게임시작
라운드 시작
게임시작
게임시작
LYNXi어시스트
jemi어시스트
라운드 시작
게임시작
리스타트
게임시작
dezon(헤드샷) SADDYX
Relaxajemi
jemidisco doplan
PlesseNKHRN
KHRNRelaxa
KHRNdisco doplan
FREDDyFROGSADDYX
Relaxa자살
Relaxa(헤드샷) arvid
PlesseN어시스트
PlesseN(헤드샷) jemi
PlesseNSADDYX
PlesseNSADDYX
disco doplan(헤드샷) SADDYX
Relaxa자살
LYNXi(헤드샷) disco doplan
KHRN(헤드샷) FREDDyFROG
Relaxa자살
jemi(헤드샷) PlesseN
PlesseNLYNXi
LYNXidisco doplan
Bonafide자살
disco doplan(헤드샷) LYNXi
disco doplan(헤드샷) SADDYX
KHRNFREDDyFROG
FREDDyFROG(헤드샷) jemi
FREDDyFROGjemi
FREDDyFROG(헤드샷) jemi
FREDDyFROG(헤드샷) jemi
PlesseN(헤드샷) SADDYX
disco doplan자살
KHRNFREDDyFROG
SADDYX(헤드샷) PlesseN
FREDDyFROGKHRN
FREDDyFROGKHRN
SADDYXBonafide
PlesseN(헤드샷) LYNXi
들어가기
라운드 시작
게임시작
PlesseNjemi
Relaxa자살
FREDDyFROG(헤드샷) SADDYX
SADDYX(헤드샷) Bonafide
SADDYX(헤드샷) Relaxa
SADDYX(헤드샷) Bonafide
들어가기
들어가기
들어가기
들어가기
들어가기
jemiBonafide
Bonafide(헤드샷) jemi
PlesseN(헤드샷) jemi
들어가기
innout -_-자살
jemi(헤드샷) innout -_-
들어가기
라운드 시작
게임시작
들어가기
들어가기
라운드 시작
라운드 시작
나오기
나오기
나오기
나오기
나오기
나오기
나오기
나오기
나오기
라운드 시작
disco doplan폭탄설치,생존(1:1)
disco doplan(헤드샷) SADDYX
disco doplanjemi
FREDDyFROG어시스트
disco doplan(헤드샷) LYNXi
Relaxa어시스트
RelaxaKHRN
jemiPlesseN
SADDYX(헤드샷) dezon
라운드 시작
라운드 종료,T승리스코어(15:9)
KHRNFREDDyFROG
FREDDyFROG(헤드샷) arvid
FREDDyFROG(헤드샷) LYNXi
SADDYXPlesseN
LYNXidisco doplan
disco doplanjemi
arvid(헤드샷) Relaxa
라운드 시작
라운드 종료,T승리스코어(15:8)
KHRNRelaxa
jemiFREDDyFROG
arviddisco doplan
jemiPlesseN
arviddezon
라운드 시작
라운드 종료,T승리스코어(15:7)
Relaxa어시스트
LYNXiPlesseN
arvid(헤드샷) dezon
Relaxa(헤드샷) jemi
jemidisco doplan
라운드 시작
KHRN(헤드샷) disco doplan
KHRN(헤드샷) dezon
KHRN(헤드샷) FREDDyFROG
arvidPlesseN
jemi(헤드샷) Relaxa
라운드 시작
라운드 종료,T승리스코어(15:5)
disco doplan어시스트
SADDYXdezon
jemiFREDDyFROG
disco doplanarvid
dezonLYNXi
jemiPlesseN
라운드 시작
라운드 종료,T승리스코어(15:4)
LYNXi어시스트
disco doplan(헤드샷) LYNXi
LYNXiFREDDyFROG
disco doplanarvid
FREDDyFROGjemi
Relaxa폭탄설치,생존(3:3)
FREDDyFROG(헤드샷) KHRN
PlesseN어시스트
KHRNPlesseN
dezon어시스트
Relaxa(헤드샷) SADDYX
라운드 시작
라운드 종료,T승리스코어(14:4)
FREDDyFROGarvid
disco doplan(헤드샷) KHRN
Relaxa폭탄설치,생존(2:5)
disco doplan(헤드샷) LYNXi
jemi어시스트
SADDYX어시스트
라운드 시작
라운드 종료,T승리스코어(13:4)
RelaxaKHRN
Relaxa(헤드샷) LYNXi
PlesseN어시스트
LYNXiPlesseN
jemi어시스트
PlesseN(헤드샷) jemi
Relaxa폭탄설치,생존(4:3)
jemiFREDDyFROG
dezon어시스트
라운드 시작
라운드 종료,T승리스코어(12:4)
PlesseN(헤드샷) jemi
dezon(헤드샷) KHRN
PlesseN(헤드샷) LYNXi
disco doplan(헤드샷) SADDYX
disco doplan폭탄설치,생존(4:3)
SADDYX(헤드샷) FREDDyFROG
disco doplan(헤드샷) arvid
arvid(헤드샷) Relaxa
라운드 시작
라운드 종료,CT승리스코어(11:4)
RelaxaKHRN
KHRN(헤드샷) dezon
RelaxaLYNXi
FREDDyFROGjemi
FREDDyFROG(헤드샷) SADDYX
Relaxa(헤드샷) arvid
라운드 시작
라운드 종료,CT승리스코어(10:4)
FREDDyFROG어시스트
KHRN폭탄설치,생존(1:2)
PlesseN어시스트
PlesseN(헤드샷) LYNXi
Relaxa어시스트
SADDYX(헤드샷) Relaxa
PlesseN(헤드샷) arvid
arvid(헤드샷) dezon
jemidisco doplan
라운드 시작
라운드 종료,CT승리스코어(10:3)
Relaxa폭탄해체
FREDDyFROG(헤드샷) arvid
KHRN어시스트
FREDDyFROGKHRN
arvid폭탄설치,생존(2:2)
FREDDyFROGjemi
jemidisco doplan
jemi(헤드샷) PlesseN
jemidezon
dezonLYNXi
dezonSADDYX
라운드 시작
라운드 종료,CT승리스코어(9:3)
arvid어시스트
disco doplanarvid
arvid(헤드샷) dezon
SADDYXFREDDyFROG
FREDDyFROGjemi
RelaxaKHRN
SADDYXPlesseN
disco doplanLYNXi
라운드 시작
arvid어시스트
dezon(헤드샷) KHRN
라운드 종료,CT승리스코어(8:3)
disco doplan폭탄해체
FREDDyFROG어시스트
KHRNFREDDyFROG
arvidPlesseN
FREDDyFROGSADDYX
disco doplanjemi
arvid폭탄설치,생존(5:4)
FREDDyFROG(헤드샷) LYNXi
라운드 시작
라운드 종료,CT승리스코어(7:3)
dezon폭탄해체
jemi어시스트
FREDDyFROGjemi
SADDYX어시스트
SADDYXRelaxa
jemi폭탄설치,생존(3:3)
Relaxaarvid
PlesseN어시스트
arviddisco doplan
LYNXi어시스트
라운드 시작
dezonKHRN
라운드 종료,CT승리스코어(6:3)
arvid어시스트
dezonarvid
arvidRelaxa
RelaxaSADDYX
SADDYX폭탄설치,생존(2:3)
arvid(헤드샷) disco doplan
Relaxa(헤드샷) jemi
disco doplanLYNXi
arvid(헤드샷) FREDDyFROG
KHRN(헤드샷) PlesseN
라운드 시작
라운드 종료,CT승리스코어(5:3)
dezonLYNXi
LYNXi(헤드샷) FREDDyFROG
FREDDyFROGjemi
FREDDyFROG(헤드샷) SADDYX
dezonarvid
disco doplanKHRN
라운드 시작
라운드 종료,CT승리스코어(4:3)
RelaxaLYNXi
dezon(헤드샷) arvid
KHRN어시스트
PlesseN(헤드샷) KHRN
arviddisco doplan
disco doplanjemi
dezon(헤드샷) SADDYX
라운드 시작
PlesseNKHRN
PlesseNjemi
SADDYX어시스트
dezonLYNXi
PlesseNarvid
SADDYXFREDDyFROG
라운드 시작
라운드 종료,T승리스코어(3:2)
FREDDyFROGLYNXi
FREDDyFROGKHRN
disco doplan(헤드샷) jemi
RelaxaSADDYX
라운드 시작
라운드 종료,T승리스코어(3:1)
RelaxaLYNXi
disco doplan(헤드샷) KHRN
LYNXiPlesseN
PlesseN(헤드샷) jemi
RelaxaSADDYX
Relaxaarvid
KHRN(헤드샷) dezon
라운드 시작
라운드 종료,T승리스코어(3:0)
KHRN(헤드샷) FREDDyFROG
FREDDyFROG(헤드샷) jemi
KHRN폭탄설치,생존(1:3)
Relaxa어시스트
jemidezon
SADDYX어시스트
RelaxaSADDYX
Relaxaarvid
arviddisco doplan
arvidPlesseN
라운드 시작
라운드 종료,T승리스코어(2:0)
RelaxaSADDYX
KHRN폭탄설치,생존(2:4)
SADDYX(헤드샷) PlesseN
jemiFREDDyFROG
KHRNdezon
dezonarvid
라운드 시작
들어가기
나오기
라운드 종료,T승리스코어(1:0)
LYNXi(헤드샷) disco doplan
arvid(헤드샷) dezon
arvid(헤드샷) PlesseN
jemi폭탄설치,생존(4:4)
PlesseN(헤드샷) SADDYX
FREDDyFROG어시스트
LYNXiFREDDyFROG
라운드 시작
게임시작
리스타트
게임시작
라운드 시작
게임시작
리스타트
게임시작
FREDDyFROGKHRN
arvid어시스트
disco doplanarvid
KHRNdezon
disco doplanjemi
FREDDyFROGSADDYX
Relaxa어시스트
라운드 시작
리스타트
게임시작
Relaxa(헤드샷) LYNXi
LYNXi(헤드샷) dezon
dezon(헤드샷) KHRN
dezon(헤드샷) LYNXi
LYNXi(헤드샷) disco doplan
dezon(헤드샷) KHRN
KHRNRelaxa
PlesseNLYNXi
LYNXi(헤드샷) disco doplan
KHRN어시스트
들어가기
dezon(헤드샷) LYNXi
SADDYX(헤드샷) Relaxa
KHRNdisco doplan
나오기
KHRN어시스트
KHRN(헤드샷) PlesseN
RelaxaLYNXi
dezon(헤드샷) KHRN
LYNXiPlesseN
dezon(헤드샷) KHRN
PlesseNLYNXi
SADDYX어시스트
SADDYX(헤드샷) FREDDyFROG
LYNXidisco doplan
disco doplan(헤드샷) LYNXi
disco doplan(헤드샷) jemi
disco doplanLYNXi
disco doplanLYNXi
KHRN(헤드샷) Relaxa
disco doplan(헤드샷) arvid
disco doplan(헤드샷) LYNXi
FREDDyFROGLYNXi
FREDDyFROG(헤드샷) jemi
disco doplan(헤드샷) arvid
disco doplan(헤드샷) LYNXi
RelaxaLYNXi
disco doplan(헤드샷) arvid
disco doplan(헤드샷) jemi
Bonafide자살
FREDDyFROG(헤드샷) LYNXi
들어가기
KHRNBonafide
Bonafide(헤드샷) KHRN
KHRN(헤드샷) FREDDyFROG
FREDDyFROG(헤드샷) LYNXi
들어가기
FREDDyFROGLYNXi
FREDDyFROG(헤드샷) LYNXi
Relaxa자살
Bonafide(헤드샷) LYNXi
Bonafide(헤드샷) LYNXi
FREDDyFROGKHRN
Bonafide(헤드샷) LYNXi
Bonafide(헤드샷) LYNXi
LYNXi(헤드샷) FREDDyFROG
FREDDyFROG(헤드샷) LYNXi
FREDDyFROG(헤드샷) KHRN
Bonafide(헤드샷) LYNXi
LYNXiRelaxa
Relaxa(헤드샷) jemi
RelaxaLYNXi
arvid자살
Relaxajemi
들어가기
Bonafide자살
Relaxa어시스트
jemi(헤드샷) Relaxa
innout -_-자살
Bonafide자살
들어가기
Relaxa(헤드샷) jemi
들어가기
innout -_-자살
들어가기
innout -_-자살
들어가기
innout -_-자살
innout -_-자살
innout -_-자살
라운드 시작
게임시작
들어가기
라운드 시작
게임시작
들어가기
나오기
들어가기
들어가기
라운드 시작
라운드 시작
나오기
게임시작
나오기
나오기
나오기
나오기
나오기
나오기
나오기
Relaxa어시스트
SADDYXdisco doplan
disco doplan폭탄설치,생존(3:2)
LYNXi(헤드샷) FREDDyFROG
disco doplan(헤드샷) arvid
arviddezon
KHRN어시스트
KHRNPlesseN
라운드 시작
라운드 종료,CT승리스코어(15:13)
arvidPlesseN
PlesseN(헤드샷) jemi
Relaxa폭탄설치,생존(4:5)
Relaxa(헤드샷) LYNXi
라운드 시작
라운드 종료,CT승리스코어(15:12)
LYNXiRelaxa
LYNXidezon
jemi어시스트
jemidisco doplan
Relaxa폭탄설치,생존(2:3)
jemiPlesseN
KHRN어시스트
KHRNFREDDyFROG
Relaxa(헤드샷) arvid
dezon(헤드샷) SADDYX
라운드 시작
라운드 종료,CT승리스코어(15:11)
FREDDyFROGKHRN
disco doplan폭탄설치,생존(2:4)
RelaxaLYNXi
disco doplanSADDYX
SADDYX(헤드샷) PlesseN
라운드 시작
라운드 종료,CT승리스코어(15:10)
Relaxa(헤드샷) jemi
RelaxaKHRN
FREDDyFROG폭탄설치,생존(2:2)
Relaxa(헤드샷) SADDYX
KHRN(헤드샷) dezon
SADDYXPlesseN
Relaxa(헤드샷) arvid
dezonLYNXi
라운드 시작
라운드 종료,CT승리스코어(15:9)
jemiRelaxa
FREDDyFROG어시스트
FREDDyFROG(헤드샷) arvid
KHRNdisco doplan
disco doplanSADDYX
jemidezon
jemiPlesseN
라운드 시작
라운드 종료,CT승리스코어(14:9)
LYNXiFREDDyFROG
LYNXiRelaxa
라운드 시작
FREDDyFROG어시스트
FREDDyFROGSADDYX
LYNXi어시스트
LYNXidezon
dezonarvid
disco doplan(헤드샷) KHRN
LYNXiRelaxa
라운드 시작
라운드 종료,CT승리스코어(12:9)
disco doplan어시스트
KHRN(헤드샷) dezon
arvidFREDDyFROG
disco doplan(헤드샷) SADDYX
dezon(헤드샷) jemi
PlesseN어시스트
KHRNPlesseN
SADDYXRelaxa
라운드 시작
라운드 종료,CT승리스코어(11:9)
dezon폭탄설치,생존(1:4)
dezon(헤드샷) jemi
PlesseN(헤드샷) SADDYX
KHRN(헤드샷) disco doplan
disco doplan(헤드샷) LYNXi
FREDDyFROGarvid
라운드 시작
dezonarvid
arvid어시스트
dezon(헤드샷) jemi
jemiPlesseN
arvid(헤드샷) disco doplan
dezonKHRN
dezonLYNXi
라운드 시작
들어가기
라운드 종료,CT승리스코어(11:7)
RelaxaKHRN
나오기
dezon(헤드샷) jemi
FREDDyFROG폭탄설치,생존(3:3)
Relaxaarvid
LYNXidisco doplan
FREDDyFROGSADDYX
SADDYXPlesseN
라운드 시작
라운드 종료,CT승리스코어(11:6)
jemi(헤드샷) FREDDyFROG
Relaxa폭탄설치,생존(4:5)
PlesseNLYNXi
라운드 시작
라운드 종료,CT승리스코어(11:5)
jemi어시스트
FREDDyFROG(헤드샷) SADDYX
SADDYX(헤드샷) Relaxa
PlesseN(헤드샷) LYNXi
SADDYX(헤드샷) dezon
PlesseN폭탄설치,생존(4:5)
FREDDyFROG(헤드샷) KHRN
라운드 시작
라운드 종료,T승리스코어(11:4)
dezon어시스트
KHRN(헤드샷) FREDDyFROG
SADDYX(헤드샷) Relaxa
FREDDyFROGLYNXi
LYNXidisco doplan
arvid어시스트
SADDYX폭탄설치,생존(4:5)
jemi(헤드샷) PlesseN
라운드 시작
라운드 종료,T승리스코어(10:4)
RelaxaKHRN
PlesseN(헤드샷) jemi
PlesseNarvid
FREDDyFROGLYNXi
dezonSADDYX
arviddisco doplan
라운드 시작
라운드 종료,T승리스코어(10:3)
FREDDyFROGKHRN
KHRN폭탄설치,생존(3:1)
FREDDyFROGSADDYX
KHRN(헤드샷) PlesseN
disco doplan어시스트
disco doplan(헤드샷) jemi
PlesseNLYNXi
disco doplan(헤드샷) arvid
라운드 시작
라운드 종료,T승리스코어(10:2)
SADDYX폭탄설치,생존(1:4)
arviddisco doplan
PlesseNLYNXi
KHRN(헤드샷) FREDDyFROG
arviddezon
KHRN(헤드샷) Relaxa
라운드 시작
arvid(헤드샷) disco doplan
라운드 종료,T승리스코어(9:2)
KHRNFREDDyFROG
jemi폭탄설치,생존(2:5)
KHRN(헤드샷) Relaxa
arvidPlesseN
arvid(헤드샷) dezon
라운드 시작
라운드 종료,T승리스코어(8:2)
SADDYX폭탄설치,생존(3:5)
LYNXidisco doplan
라운드 시작
라운드 종료,T승리스코어(7:2)
LYNXi폭탄설치,생존(1:4)
arvid(헤드샷) FREDDyFROG
PlesseN어시스트
dezon어시스트
dezon(헤드샷) jemi
arvid(헤드샷) Relaxa
라운드 시작
SADDYX자살
라운드 종료,T승리스코어(6:2)
disco doplan(헤드샷) arvid
disco doplan(헤드샷) KHRN
SADDYXdezon
disco doplanLYNXi
LYNXiFREDDyFROG
SADDYX(헤드샷) PlesseN
KHRNRelaxa
arvid폭탄설치,생존(5:4)
dezonjemi
라운드 시작
라운드 종료,T승리스코어(5:2)
disco doplan폭탄해체
PlesseNLYNXi
PlesseN(헤드샷) KHRN
disco doplanjemi
LYNXi폭탄설치,생존(2:3)
LYNXi(헤드샷) Relaxa
arvid어시스트
PlesseN(헤드샷) arvid
arvid(헤드샷) FREDDyFROG
FREDDyFROG(헤드샷) SADDYX
jemidezon
라운드 시작
라운드 종료,T승리스코어(5:1)
dezon(헤드샷) LYNXi
SADDYX어시스트
SADDYX(헤드샷) PlesseN
RelaxaKHRN
FREDDyFROG(헤드샷) arvid
FREDDyFROG(헤드샷) jemi
라운드 시작
라운드 종료,T승리스코어(5:0)
KHRNdisco doplan
Relaxa어시스트
KHRN(헤드샷) Relaxa
jemi(헤드샷) FREDDyFROG
FREDDyFROG(헤드샷) arvid
arvid(헤드샷) dezon
라운드 시작
라운드 종료,T승리스코어(4:0)
disco doplan(헤드샷) KHRN
jemi폭탄설치,생존(1:4)
arvid(헤드샷) PlesseN
KHRN(헤드샷) FREDDyFROG
FREDDyFROGLYNXi
arviddezon
SADDYXRelaxa
라운드 시작
라운드 종료,T승리스코어(3:0)
LYNXi폭탄설치,생존(1:3)
KHRN(헤드샷) disco doplan
PlesseN(헤드샷) SADDYX
LYNXiRelaxa
SADDYXdezon
라운드 시작
라운드 종료,T승리스코어(2:0)
KHRN(헤드샷) dezon
LYNXi폭탄설치,생존(3:4)
arvidPlesseN
disco doplan어시스트
arviddisco doplan
disco doplanjemi
라운드 시작
라운드 종료,T승리스코어(1:0)
arvid어시스트
FREDDyFROGarvid
FREDDyFROG(헤드샷) LYNXi
SADDYX폭탄설치,생존(1:3)
SADDYX(헤드샷) disco doplan
disco doplan(헤드샷) KHRN
FREDDyFROG(헤드샷) jemi
KHRN(헤드샷) Relaxa
arviddezon
라운드 시작
리스타트
게임시작
KHRN(헤드샷) disco doplan
라운드 시작
게임시작
라운드 시작
리스타트
게임시작
라운드 시작
arvid어시스트
Relaxaarvid
jemiFREDDyFROG
disco doplanLYNXi
RelaxaSADDYX
KHRN어시스트
라운드 시작
게임시작
리스타트
게임시작
KHRN(헤드샷) FREDDyFROG
FREDDyFROG(헤드샷) SADDYX
FREDDyFROG(헤드샷) LYNXi
jemi(헤드샷) PlesseN
KHRN(헤드샷) dezon
dezon(헤드샷) SADDYX
SADDYXdisco doplan
disco doplan(헤드샷) LYNXi
disco doplan(헤드샷) SADDYX
KHRN어시스트
disco doplanKHRN
LYNXi자살
KHRN(헤드샷) PlesseN
jemiFREDDyFROG
FREDDyFROGLYNXi
PlesseN(헤드샷) SADDYX
PlesseNLYNXi
KHRN(헤드샷) Relaxa
Relaxajemi
jemi(헤드샷) dezon
dezon(헤드샷) LYNXi
LYNXidisco doplan
LYNXiFREDDyFROG
disco doplan(헤드샷) SADDYX
SADDYX(헤드샷) PlesseN
PlesseN(헤드샷) jemi
disco doplan(헤드샷) KHRN
RelaxaLYNXi
LYNXidezon
dezon(헤드샷) SADDYX
SADDYXdisco doplan
SADDYX(헤드샷) PlesseN
SADDYXFREDDyFROG
dezon(헤드샷) arvid
disco doplan(헤드샷) jemi
arvid(헤드샷) Relaxa
RelaxaLYNXi
LYNXidezon
dezon(헤드샷) jemi
dezonSADDYX
SADDYXdisco doplan
disco doplan(헤드샷) KHRN
PlesseN어시스트
SADDYX(헤드샷) PlesseN
dezon(헤드샷) arvid
SADDYXRelaxa
dezon(헤드샷) jemi
RelaxaLYNXi
jemiPlesseN
PlesseNjemi
dezonarvid
KHRN(헤드샷) Relaxa
LYNXi(헤드샷) PlesseN
Relaxa(헤드샷) LYNXi
PlesseN(헤드샷) SADDYX
PlesseN(헤드샷) SADDYX
Bonafide자살
들어가기
KHRN(헤드샷) Relaxa
나오기
들어가기
KHRN(헤드샷) dezon
나오기
dezon(헤드샷) LYNXi
KHRN(헤드샷) FREDDyFROG
FREDDyFROGSADDYX
FREDDyFROG(헤드샷) jemi
dezonKHRN
KHRN(헤드샷) PlesseN
들어가기
FREDDyFROG(헤드샷) SADDYX
들어가기
나오기
FREDDyFROG(헤드샷) jemi
FREDDyFROGLYNXi
PlesseNjemi
jemi(헤드샷) dezon
PlesseN(헤드샷) LYNXi
PlesseNKHRN
들어가기
KHRNdezon
나오기
KHRN(헤드샷) FREDDyFROG
dezon(헤드샷) LYNXi
FREDDyFROG(헤드샷) jemi
FREDDyFROG(헤드샷) Disco Doplan
Disco DoplanPlesseN
Bonafide자살
PlesseN(헤드샷) LYNXi
PlesseNKHRN
LYNXidezon
dezon(헤드샷) SADDYX
KHRN(헤드샷) FREDDyFROG
PlesseN(헤드샷) LYNXi
dezon(헤드샷) Disco Doplan
dezonLYNXi
Disco Doplan(헤드샷) FREDDyFROG
FREDDyFROG(헤드샷) jemi
jemi(헤드샷) Bonafide
FREDDyFROGDisco Doplan
LYNXiPlesseN
FREDDyFROGKHRN
Disco Doplan(헤드샷) dezon
Disco Doplan(헤드샷) Bonafide
dezon(헤드샷) LYNXi
KHRN(헤드샷) PlesseN
Bonafide(헤드샷) Disco Doplan
KHRN(헤드샷) FREDDyFROG
BonafideLYNXi
dezon(헤드샷) Disco Doplan
Disco Doplan(헤드샷) PlesseN
PlesseN(헤드샷) jemi
jemi(헤드샷) dezon
RelaxaSADDYX
jemi(헤드샷) FREDDyFROG
KHRN(헤드샷) Relaxa
Relaxa(헤드샷) LYNXi
jemi(헤드샷) PlesseN
Relaxa(헤드샷) KHRN
dezon(헤드샷) KHRN
FREDDyFROG(헤드샷) KHRN
dezon(헤드샷) LYNXi
dezon(헤드샷) SADDYX
dezon(헤드샷) LYNXi
KHRN(헤드샷) PlesseN
들어가기
PlesseN(헤드샷) KHRN
PlesseN(헤드샷) Disco Doplan
Disco DoplanRelaxa
PlesseN(헤드샷) SADDYX
들어가기
Disco Doplan(헤드샷) Bonafide
Bonafide(헤드샷) KHRN
innout -_-어시스트
KHRN(헤드샷) innout -_-
KHRN(헤드샷) FREDDyFROG
FREDDyFROG(헤드샷) SADDYX
FREDDyFROG(헤드샷) KHRN
innout -_-(헤드샷) KHRN
FREDDyFROG(헤드샷) KHRN
FREDDyFROG(헤드샷) SADDYX
KHRNdezon
dezon(헤드샷) KHRN
들어가기
KHRN자살
dezon(헤드샷) SADDYX
들어가기
KHRNBonafide
BonafideKHRN
KHRNdezon
dezon(헤드샷) SADDYX
KHRNinnout -_-
Bonafide(헤드샷) KHRN
KHRNFREDDyFROG
Relaxa자살
KHRN(헤드샷) innout -_-
들어가기
KHRN(헤드샷) FREDDyFROG
FREDDyFROG(헤드샷) SADDYX
KHRN(헤드샷) innout -_-
나오기
들어가기
innout -_-(헤드샷) SADDYX
SADDYXFREDDyFROG
FREDDyFROG(헤드샷) jemi
jemi(헤드샷) Bonafide
라운드 시작
게임시작
Bonafide(헤드샷) KHRN
KHRN(헤드샷) FREDDyFROG
SADDYXinnout -_-
FREDDyFROG(헤드샷) jemi
FREDDyFROG(헤드샷) SADDYX
KHRN(헤드샷) FREDDyFROG
FREDDyFROG(헤드샷) jemi
jemi(헤드샷) Bonafide
BonafideSADDYX
jemiBonafide
SADDYX어시스트
BonafideSADDYX
SADDYX(헤드샷) FREDDyFROG
Bonafidejemi
jemi(헤드샷) innout -_-
FREDDyFROGSADDYX
jemi(헤드샷) Bonafide
jemiinnout -_-
들어가기
SADDYX(헤드샷) FREDDyFROG
Bonafide자살
FREDDyFROG(헤드샷) jemi
FREDDyFROGSADDYX
FREDDyFROG(헤드샷) SADDYX
BonafideSADDYX
SADDYXFREDDyFROG
FREDDyFROGjemi
FREDDyFROG(헤드샷) SADDYX
jemi(헤드샷) Bonafide
라운드 시작
게임시작
SADDYX어시스트
BonafideSADDYX
SADDYXinnout -_-
들어가기
innout -_-(헤드샷) jemi
innout -_-(헤드샷) jemi
innout -_-(헤드샷) jemi
innout -_-(헤드샷) SADDYX
SADDYX(헤드샷) innout -_-
innout -_-(헤드샷) SADDYX
SADDYX(헤드샷) innout -_-
SADDYXinnout -_-
jemi자살
들어가기
들어가기
라운드 시작
게임시작
들어가기
들어가기
라운드 시작
라운드 시작
게임시작
RelaxaLYNXi
jemiPlesseN
PlesseNjemi
dezonarvid
KHRN(헤드샷) Relaxa
LYNXi(헤드샷) PlesseN
Relaxa(헤드샷) LYNXi
PlesseN(헤드샷) SADDYX
PlesseN(헤드샷) SADDYX
Bonafide자살
나오기
들어가기
KHRN(헤드샷) dezon
나오기
dezon(헤드샷) LYNXi
KHRN(헤드샷) FREDDyFROG
FREDDyFROGSADDYX
FREDDyFROG(헤드샷) jemi
dezonKHRN
KHRN(헤드샷) PlesseN
들어가기
FREDDyFROG(헤드샷) SADDYX
들어가기
나오기
FREDDyFROG(헤드샷) jemi
FREDDyFROGLYNXi
PlesseNjemi
jemi(헤드샷) dezon
PlesseN(헤드샷) LYNXi
PlesseNKHRN
들어가기
KHRNdezon
나오기
KHRN(헤드샷) FREDDyFROG
dezon(헤드샷) LYNXi
FREDDyFROG(헤드샷) jemi
FREDDyFROG(헤드샷) Disco Doplan
Disco DoplanPlesseN
Bonafide자살
PlesseN(헤드샷) LYNXi
PlesseNKHRN
LYNXidezon
dezon(헤드샷) SADDYX
KHRN(헤드샷) FREDDyFROG
PlesseN(헤드샷) LYNXi
dezon(헤드샷) Disco Doplan
dezonLYNXi
Disco Doplan(헤드샷) FREDDyFROG
FREDDyFROG(헤드샷) jemi
jemi(헤드샷) Bonafide
FREDDyFROGDisco Doplan
LYNXiPlesseN
FREDDyFROGKHRN
Disco Doplan(헤드샷) dezon
Disco Doplan(헤드샷) Bonafide
dezon(헤드샷) LYNXi
KHRN(헤드샷) PlesseN
Bonafide(헤드샷) Disco Doplan
KHRN(헤드샷) FREDDyFROG
BonafideLYNXi
dezon(헤드샷) Disco Doplan
Disco Doplan(헤드샷) PlesseN
PlesseN(헤드샷) jemi
jemi(헤드샷) dezon
RelaxaSADDYX
jemi(헤드샷) FREDDyFROG
KHRN(헤드샷) Relaxa
Relaxa(헤드샷) LYNXi
jemi(헤드샷) PlesseN
Relaxa(헤드샷) KHRN
dezon(헤드샷) KHRN
FREDDyFROG(헤드샷) KHRN
dezon(헤드샷) LYNXi
dezon(헤드샷) SADDYX
dezon(헤드샷) LYNXi
KHRN(헤드샷) PlesseN
들어가기
PlesseN(헤드샷) KHRN
PlesseN(헤드샷) Disco Doplan
Disco DoplanRelaxa
PlesseN(헤드샷) SADDYX
들어가기
Disco Doplan(헤드샷) Bonafide
Bonafide(헤드샷) KHRN
innout -_-어시스트
KHRN(헤드샷) innout -_-
KHRN(헤드샷) FREDDyFROG
FREDDyFROG(헤드샷) SADDYX
FREDDyFROG(헤드샷) KHRN
innout -_-(헤드샷) KHRN
FREDDyFROG(헤드샷) KHRN
FREDDyFROG(헤드샷) SADDYX
KHRNdezon
dezon(헤드샷) KHRN
들어가기
KHRN자살
dezon(헤드샷) SADDYX
들어가기
KHRNBonafide
BonafideKHRN
KHRNdezon
dezon(헤드샷) SADDYX
KHRNinnout -_-
Bonafide(헤드샷) KHRN
KHRNFREDDyFROG
Relaxa자살
KHRN(헤드샷) innout -_-
들어가기
KHRN(헤드샷) FREDDyFROG
FREDDyFROG(헤드샷) SADDYX
KHRN(헤드샷) innout -_-
나오기
들어가기
innout -_-(헤드샷) SADDYX
SADDYXFREDDyFROG
FREDDyFROG(헤드샷) jemi
jemi(헤드샷) Bonafide
라운드 시작
게임시작
Bonafide(헤드샷) KHRN
KHRN(헤드샷) FREDDyFROG
SADDYXinnout -_-
FREDDyFROG(헤드샷) jemi
FREDDyFROG(헤드샷) SADDYX
KHRN(헤드샷) FREDDyFROG
FREDDyFROG(헤드샷) jemi
jemi(헤드샷) Bonafide
BonafideSADDYX
jemiBonafide
SADDYX어시스트
BonafideSADDYX
SADDYX(헤드샷) FREDDyFROG
Bonafidejemi
jemi(헤드샷) innout -_-
FREDDyFROGSADDYX
jemi(헤드샷) Bonafide
jemiinnout -_-
들어가기
SADDYX(헤드샷) FREDDyFROG
Bonafide자살
FREDDyFROG(헤드샷) jemi
FREDDyFROGSADDYX
FREDDyFROG(헤드샷) SADDYX
BonafideSADDYX
SADDYXFREDDyFROG
FREDDyFROGjemi
FREDDyFROG(헤드샷) SADDYX
jemi(헤드샷) Bonafide
라운드 시작
게임시작
SADDYX어시스트
BonafideSADDYX
SADDYXinnout -_-
들어가기
innout -_-(헤드샷) jemi
innout -_-(헤드샷) jemi
innout -_-(헤드샷) jemi
innout -_-(헤드샷) SADDYX
SADDYX(헤드샷) innout -_-
innout -_-(헤드샷) SADDYX
SADDYX(헤드샷) innout -_-
SADDYXinnout -_-
jemi자살
들어가기
들어가기
라운드 시작
게임시작
들어가기
들어가기
라운드 시작
라운드 시작
게임시작
비교
 • 위치
 • 선수
 • K/D/A
 • KPR
 • DPR
 • KAST
 • HS%
 • ADR
 • K-D
 • Rating
 • IMPACT
 • 홈팀
 • 16/16/5
 • 0.64
 • 0.64
 • 72.0%
 • 7
  43.8%
 • 61.1
 • 0
 • 0.91
 • 0.65
 • 원정팀
 • 12/18/4
 • 0.48
 • 0.72
 • 60.0%
 • 8
  66.7%
 • 47.1
 • -6
 • 0.67
 • 0.54
 • 홈팀
 • 20/20/3
 • 0.80
 • 0.80
 • 64.0%
 • 10
  50.0%
 • 88.5
 • 0
 • 1.07
 • 1.25
 • 원정팀
 • 20/13/3
 • 0.80
 • 0.52
 • 84.0%
 • 9
  45.0%
 • 88.3
 • 7
 • 1.42
 • 1.31
 • 홈팀
 • 12/18/5
 • 0.48
 • 0.72
 • 68.0%
 • 4
  33.3%
 • 71.8
 • -6
 • 0.89
 • 0.89
 • 원정팀
 • 22/18/5
 • 0.88
 • 0.72
 • 72.0%
 • 10
  45.5%
 • 95.8
 • 4
 • 1.28
 • 1.53
 • 홈팀
 • 18/20/5
 • 0.72
 • 0.80
 • 60.0%
 • 3
  16.7%
 • 81.0
 • -2
 • 1.08
 • 1.36
 • 원정팀
 • 22/12/1
 • 0.88
 • 0.48
 • 80.0%
 • 6
  27.3%
 • 94.7
 • 10
 • 1.41
 • 1.09
 • 홈팀
 • 11/19/3
 • 0.44
 • 0.76
 • 52.0%
 • 3
  27.3%
 • 43.8
 • -8
 • 0.61
 • 0.60
 • 원정팀
 • 17/16/4
 • 0.68
 • 0.64
 • 64.0%
 • 7
  41.2%
 • 77.2
 • 1
 • 1.08
 • 1.35
SJ 11 SJ
Overpass
16 Galaxy Racer Galaxy Racer
첫5승
전반전 권총전 승리
9T
전반전
6CT
2CT
후반전
10T
후반전 권총전 승리
79
101
101
데스
79
21
도움
20
66
ADR
81.4
맵 BP
1
SJ 금지 Vertigo
2
Nuke 금지 Galaxy Racer
3
SJ 사용 Mirage
4
Train 사용 Galaxy Racer
5
SJ 금지 Dust2
6
Inferno 금지 Galaxy Racer
7
Overpass
일정
라운드 시작
나오기
게임시작
나오기
나오기
나오기
나오기
FREDDyFROGKHRN
dezonarvid
SADDYX어시스트
PlesseNSADDYX
dezonjemi
dezon(헤드샷) LYNXi
라운드 시작
Relaxa폭탄설치,생존(0:2)
라운드 종료,T승리스코어(15:11)
jemi(헤드샷) FREDDyFROG
jemi(헤드샷) PlesseN
RelaxaKHRN
LYNXi어시스트
dezon어시스트
dezon(헤드샷) SADDYX
라운드 시작
라운드 종료,T승리스코어(14:11)
SADDYX어시스트
LYNXi어시스트
dezon폭탄설치,생존(4:4)
jemiFREDDyFROG
dezon(헤드샷) KHRN
라운드 시작
라운드 종료,T승리스코어(13:11)
SADDYXdezon
dezon폭탄설치,생존(1:3)
dezon(헤드샷) arvid
arviddisco doplan
LYNXi(헤드샷) PlesseN
FREDDyFROGKHRN
라운드 시작
PlesseNLYNXi
disco doplan(헤드샷) jemi
라운드 종료,T승리스코어(12:11)
disco doplan폭탄설치,생존(5:4)
LYNXi(헤드샷) FREDDyFROG
라운드 시작
라운드 종료,스코어(11:11)
dezonSADDYX
SADDYX(헤드샷) disco doplan
disco doplanKHRN
KHRN(헤드샷) PlesseN
PlesseN폭탄설치,생존(2:3)
Relaxa어시스트
arvid어시스트
PlesseN(헤드샷) jemi
라운드 시작
라운드 종료,CT승리스코어(11:10)
arvid(헤드샷) FREDDyFROG
LYNXiPlesseN
LYNXiRelaxa
FREDDyFROGKHRN
arvid(헤드샷) disco doplan
disco doplanjemi
KHRN(헤드샷) dezon
dezon(헤드샷) SADDYX
라운드 시작
FREDDyFROG(헤드샷) arvid
PlesseN(헤드샷) jemi
PlesseNKHRN
PlesseN(헤드샷) LYNXi
RelaxaSADDYX
라운드 시작
라운드 종료,CT승리스코어(10:9)
LYNXidisco doplan
arviddezon
jemiRelaxa
LYNXiPlesseN
Relaxa(헤드샷) KHRN
dezon폭탄설치,생존(5:4)
LYNXi(헤드샷) FREDDyFROG
라운드 시작
라운드 종료,스코어(9:9)
Relaxa폭탄설치,생존(1:4)
arvid어시스트
KHRNdisco doplan
disco doplanjemi
disco doplan(헤드샷) SADDYX
PlesseNLYNXi
라운드 시작
PlesseN(헤드샷) KHRN
PlesseN(헤드샷) arvid
KHRN(헤드샷) dezon
disco doplan어시스트
PlesseN(헤드샷) SADDYX
disco doplanLYNXi
LYNXi(헤드샷) Relaxa
라운드 시작
라운드 종료,CT승리스코어(9:7)
dezon(헤드샷) jemi
FREDDyFROG(헤드샷) KHRN
PlesseN어시스트
PlesseN(헤드샷) SADDYX
dezonLYNXi
KHRN(헤드샷) disco doplan
PlesseN(헤드샷) arvid
LYNXi(헤드샷) Relaxa
dezon폭탄설치,생존(5:5)
라운드 시작
라운드 종료,T승리스코어(9:6)
RelaxaKHRN
LYNXiFREDDyFROG
arvid폭탄설치,생존(2:5)
arvid(헤드샷) PlesseN
arvid(헤드샷) dezon
disco doplan어시스트
arvid(헤드샷) disco doplan
라운드 시작
라운드 종료,T승리스코어(8:6)
RelaxaLYNXi
disco doplan어시스트
LYNXi폭탄설치,생존(3:2)
Relaxa(헤드샷) jemi
KHRN(헤드샷) dezon
jemiFREDDyFROG
FREDDyFROG(헤드샷) arvid
라운드 시작
라운드 종료,T승리스코어(7:6)
LYNXi(헤드샷) Relaxa
Relaxajemi
FREDDyFROGKHRN
Relaxaarvid
라운드 시작
라운드 종료,T승리스코어(7:5)
FREDDyFROGarvid
LYNXi어시스트
disco doplan어시스트
disco doplan(헤드샷) SADDYX
SADDYX(헤드샷) dezon
FREDDyFROG(헤드샷) jemi
라운드 시작
라운드 종료,T승리스코어(7:4)
KHRN어시스트
RelaxaLYNXi
arvid어시스트
FREDDyFROGarvid
arvid(헤드샷) PlesseN
PlesseNjemi
SADDYX(헤드샷) disco doplan
라운드 시작
라운드 종료,T승리스코어(7:3)
PlesseN(헤드샷) arvid
RelaxaSADDYX
SADDYX폭탄설치,생존(4:2)
disco doplanLYNXi
FREDDyFROG어시스트
라운드 시작
라운드 종료,T승리스코어(7:2)
disco doplan어시스트
KHRN(헤드샷) disco doplan
SADDYXdezon
SADDYX폭탄설치,생존(2:2)
jemi어시스트
jemi(헤드샷) PlesseN
arvid어시스트
arvidFREDDyFROG
Relaxa어시스트
RelaxaLYNXi
라운드 시작
라운드 종료,T승리스코어(6:2)
disco doplan(헤드샷) jemi
dezonarvid
PlesseNSADDYX
RelaxaKHRN
라운드 시작
라운드 종료,T승리스코어(6:1)
Relaxa(헤드샷) jemi
Relaxa(헤드샷) KHRN
arvid어시스트
PlesseN어시스트
arvidPlesseN
disco doplan어시스트
jemi(헤드샷) disco doplan
dezon(헤드샷) SADDYX
라운드 시작
라운드 종료,T승리스코어(6:0)
LYNXiRelaxa
jemiPlesseN
jemi폭탄설치,생존(3:4)
arvid어시스트
SADDYX(헤드샷) dezon
disco doplan어시스트
SADDYXdisco doplan
라운드 시작
라운드 종료,T승리스코어(5:0)
KHRNFREDDyFROG
SADDYX어시스트
jemi폭탄설치,생존(2:5)
PlesseN어시스트
SADDYX(헤드샷) disco doplan
SADDYX(헤드샷) dezon
라운드 시작
라운드 종료,T승리스코어(4:0)
jemi(헤드샷) FREDDyFROG
arvid폭탄설치,생존(2:4)
dezon어시스트
KHRN(헤드샷) PlesseN
dezonLYNXi
KHRN(헤드샷) disco doplan
라운드 시작
라운드 종료,T승리스코어(3:0)
arvidRelaxa
Relaxa(헤드샷) KHRN
arviddisco doplan
disco doplan(헤드샷) jemi
disco doplan(헤드샷) SADDYX
SADDYX(헤드샷) PlesseN
SADDYX(헤드샷) FREDDyFROG
FREDDyFROG(헤드샷) LYNXi
라운드 시작
라운드 종료,T승리스코어(2:0)
FREDDyFROGKHRN
jemi(헤드샷) Relaxa
arvid폭탄설치,생존(2:3)
FREDDyFROGSADDYX
SADDYXdezon
KHRN(헤드샷) PlesseN
disco doplan어시스트
disco doplan(헤드샷) LYNXi
라운드 시작
라운드 종료,T승리스코어(1:0)
jemi(헤드샷) FREDDyFROG
SADDYX(헤드샷) Relaxa
jemi(헤드샷) PlesseN
jemi(헤드샷) disco doplan
LYNXi어시스트
dezon어시스트
disco doplan(헤드샷) arvid
disco doplan(헤드샷) KHRN
라운드 시작
게임시작
리스타트
게임시작
라운드 시작
게임시작
게임시작
LYNXi어시스트
jemi어시스트
라운드 시작
게임시작
리스타트
게임시작
dezon(헤드샷) SADDYX
Relaxajemi
jemidisco doplan
PlesseNKHRN
KHRNRelaxa
KHRNdisco doplan
FREDDyFROGSADDYX
Relaxa자살
Relaxa(헤드샷) arvid
PlesseN어시스트
PlesseN(헤드샷) jemi
PlesseNSADDYX
PlesseNSADDYX
disco doplan(헤드샷) SADDYX
Relaxa자살
LYNXi(헤드샷) disco doplan
KHRN(헤드샷) FREDDyFROG
Relaxa자살
jemi(헤드샷) PlesseN
PlesseNLYNXi
LYNXidisco doplan
Bonafide자살
disco doplan(헤드샷) LYNXi
disco doplan(헤드샷) SADDYX
KHRNFREDDyFROG
FREDDyFROG(헤드샷) jemi
FREDDyFROGjemi
FREDDyFROG(헤드샷) jemi
FREDDyFROG(헤드샷) jemi
PlesseN(헤드샷) SADDYX
disco doplan자살
KHRNFREDDyFROG
SADDYX(헤드샷) PlesseN
FREDDyFROGKHRN
FREDDyFROGKHRN
SADDYXBonafide
PlesseN(헤드샷) LYNXi
들어가기
라운드 시작
게임시작
PlesseNjemi
Relaxa자살
FREDDyFROG(헤드샷) SADDYX
SADDYX(헤드샷) Bonafide
SADDYX(헤드샷) Relaxa
SADDYX(헤드샷) Bonafide
들어가기
들어가기
들어가기
들어가기
들어가기
jemiBonafide
Bonafide(헤드샷) jemi
PlesseN(헤드샷) jemi
들어가기
innout -_-자살
jemi(헤드샷) innout -_-
들어가기
라운드 시작
게임시작
들어가기
들어가기
라운드 시작
라운드 시작
나오기
나오기
나오기
나오기
나오기
나오기
나오기
나오기
나오기
라운드 시작
disco doplan폭탄설치,생존(1:1)
disco doplan(헤드샷) SADDYX
disco doplanjemi
FREDDyFROG어시스트
disco doplan(헤드샷) LYNXi
Relaxa어시스트
RelaxaKHRN
jemiPlesseN
SADDYX(헤드샷) dezon
라운드 시작
라운드 종료,T승리스코어(15:9)
KHRNFREDDyFROG
FREDDyFROG(헤드샷) arvid
FREDDyFROG(헤드샷) LYNXi
SADDYXPlesseN
LYNXidisco doplan
disco doplanjemi
arvid(헤드샷) Relaxa
라운드 시작
라운드 종료,T승리스코어(15:8)
KHRNRelaxa
jemiFREDDyFROG
arviddisco doplan
jemiPlesseN
arviddezon
라운드 시작
라운드 종료,T승리스코어(15:7)
Relaxa어시스트
LYNXiPlesseN
arvid(헤드샷) dezon
Relaxa(헤드샷) jemi
jemidisco doplan
라운드 시작
KHRN(헤드샷) disco doplan
KHRN(헤드샷) dezon
KHRN(헤드샷) FREDDyFROG
arvidPlesseN
jemi(헤드샷) Relaxa
라운드 시작
라운드 종료,T승리스코어(15:5)
disco doplan어시스트
SADDYXdezon
jemiFREDDyFROG
disco doplanarvid
dezonLYNXi
jemiPlesseN
라운드 시작
라운드 종료,T승리스코어(15:4)
LYNXi어시스트
disco doplan(헤드샷) LYNXi
LYNXiFREDDyFROG
disco doplanarvid
FREDDyFROGjemi
Relaxa폭탄설치,생존(3:3)
FREDDyFROG(헤드샷) KHRN
PlesseN어시스트
KHRNPlesseN
dezon어시스트
Relaxa(헤드샷) SADDYX
라운드 시작
라운드 종료,T승리스코어(14:4)
FREDDyFROGarvid
disco doplan(헤드샷) KHRN
Relaxa폭탄설치,생존(2:5)
disco doplan(헤드샷) LYNXi
jemi어시스트
SADDYX어시스트
라운드 시작
라운드 종료,T승리스코어(13:4)
RelaxaKHRN
Relaxa(헤드샷) LYNXi
PlesseN어시스트
LYNXiPlesseN
jemi어시스트
PlesseN(헤드샷) jemi
Relaxa폭탄설치,생존(4:3)
jemiFREDDyFROG
dezon어시스트
라운드 시작
라운드 종료,T승리스코어(12:4)
PlesseN(헤드샷) jemi
dezon(헤드샷) KHRN
PlesseN(헤드샷) LYNXi
disco doplan(헤드샷) SADDYX
disco doplan폭탄설치,생존(4:3)
SADDYX(헤드샷) FREDDyFROG
disco doplan(헤드샷) arvid
arvid(헤드샷) Relaxa
라운드 시작
라운드 종료,CT승리스코어(11:4)
RelaxaKHRN
KHRN(헤드샷) dezon
RelaxaLYNXi
FREDDyFROGjemi
FREDDyFROG(헤드샷) SADDYX
Relaxa(헤드샷) arvid
라운드 시작
라운드 종료,CT승리스코어(10:4)
FREDDyFROG어시스트
KHRN폭탄설치,생존(1:2)
PlesseN어시스트
PlesseN(헤드샷) LYNXi
Relaxa어시스트
SADDYX(헤드샷) Relaxa
PlesseN(헤드샷) arvid
arvid(헤드샷) dezon
jemidisco doplan
라운드 시작
라운드 종료,CT승리스코어(10:3)
Relaxa폭탄해체
FREDDyFROG(헤드샷) arvid
KHRN어시스트
FREDDyFROGKHRN
arvid폭탄설치,생존(2:2)
FREDDyFROGjemi
jemidisco doplan
jemi(헤드샷) PlesseN
jemidezon
dezonLYNXi
dezonSADDYX
라운드 시작
라운드 종료,CT승리스코어(9:3)
arvid어시스트
disco doplanarvid
arvid(헤드샷) dezon
SADDYXFREDDyFROG
FREDDyFROGjemi
RelaxaKHRN
SADDYXPlesseN
disco doplanLYNXi
라운드 시작
arvid어시스트
dezon(헤드샷) KHRN
라운드 종료,CT승리스코어(8:3)
disco doplan폭탄해체
FREDDyFROG어시스트
KHRNFREDDyFROG
arvidPlesseN
FREDDyFROGSADDYX
disco doplanjemi
arvid폭탄설치,생존(5:4)
FREDDyFROG(헤드샷) LYNXi
라운드 시작
라운드 종료,CT승리스코어(7:3)
dezon폭탄해체
jemi어시스트
FREDDyFROGjemi
SADDYX어시스트
SADDYXRelaxa
jemi폭탄설치,생존(3:3)
Relaxaarvid
PlesseN어시스트
arviddisco doplan
LYNXi어시스트
라운드 시작
dezonKHRN
라운드 종료,CT승리스코어(6:3)
arvid어시스트
dezonarvid
arvidRelaxa
RelaxaSADDYX
SADDYX폭탄설치,생존(2:3)
arvid(헤드샷) disco doplan
Relaxa(헤드샷) jemi
disco doplanLYNXi
arvid(헤드샷) FREDDyFROG
KHRN(헤드샷) PlesseN
라운드 시작
라운드 종료,CT승리스코어(5:3)
dezonLYNXi
LYNXi(헤드샷) FREDDyFROG
FREDDyFROGjemi
FREDDyFROG(헤드샷) SADDYX
dezonarvid
disco doplanKHRN
라운드 시작
라운드 종료,CT승리스코어(4:3)
RelaxaLYNXi
dezon(헤드샷) arvid
KHRN어시스트
PlesseN(헤드샷) KHRN
arviddisco doplan
disco doplanjemi
dezon(헤드샷) SADDYX
라운드 시작
PlesseNKHRN
PlesseNjemi
SADDYX어시스트
dezonLYNXi
PlesseNarvid
SADDYXFREDDyFROG
라운드 시작
라운드 종료,T승리스코어(3:2)
FREDDyFROGLYNXi
FREDDyFROGKHRN
disco doplan(헤드샷) jemi
RelaxaSADDYX
라운드 시작
라운드 종료,T승리스코어(3:1)
RelaxaLYNXi
disco doplan(헤드샷) KHRN
LYNXiPlesseN
PlesseN(헤드샷) jemi
RelaxaSADDYX
Relaxaarvid
KHRN(헤드샷) dezon
라운드 시작
라운드 종료,T승리스코어(3:0)
KHRN(헤드샷) FREDDyFROG
FREDDyFROG(헤드샷) jemi
KHRN폭탄설치,생존(1:3)
Relaxa어시스트
jemidezon
SADDYX어시스트
RelaxaSADDYX
Relaxaarvid
arviddisco doplan
arvidPlesseN
라운드 시작
라운드 종료,T승리스코어(2:0)
RelaxaSADDYX
KHRN폭탄설치,생존(2:4)
SADDYX(헤드샷) PlesseN
jemiFREDDyFROG
KHRNdezon
dezonarvid
라운드 시작
들어가기
나오기
라운드 종료,T승리스코어(1:0)
LYNXi(헤드샷) disco doplan
arvid(헤드샷) dezon
arvid(헤드샷) PlesseN
jemi폭탄설치,생존(4:4)
PlesseN(헤드샷) SADDYX
FREDDyFROG어시스트
LYNXiFREDDyFROG
라운드 시작
게임시작
리스타트
게임시작
라운드 시작
게임시작
리스타트
게임시작
FREDDyFROGKHRN
arvid어시스트
disco doplanarvid
KHRNdezon
disco doplanjemi
FREDDyFROGSADDYX
Relaxa어시스트
라운드 시작
리스타트
게임시작
Relaxa(헤드샷) LYNXi
LYNXi(헤드샷) dezon
dezon(헤드샷) KHRN
dezon(헤드샷) LYNXi
LYNXi(헤드샷) disco doplan
dezon(헤드샷) KHRN
KHRNRelaxa
PlesseNLYNXi
LYNXi(헤드샷) disco doplan
KHRN어시스트
들어가기
dezon(헤드샷) LYNXi
SADDYX(헤드샷) Relaxa
KHRNdisco doplan
나오기
KHRN어시스트
KHRN(헤드샷) PlesseN
RelaxaLYNXi
dezon(헤드샷) KHRN
LYNXiPlesseN
dezon(헤드샷) KHRN
PlesseNLYNXi
SADDYX어시스트
SADDYX(헤드샷) FREDDyFROG
LYNXidisco doplan
disco doplan(헤드샷) LYNXi
disco doplan(헤드샷) jemi
disco doplanLYNXi
disco doplanLYNXi
KHRN(헤드샷) Relaxa
disco doplan(헤드샷) arvid
disco doplan(헤드샷) LYNXi
FREDDyFROGLYNXi
FREDDyFROG(헤드샷) jemi
disco doplan(헤드샷) arvid
disco doplan(헤드샷) LYNXi
RelaxaLYNXi
disco doplan(헤드샷) arvid
disco doplan(헤드샷) jemi
Bonafide자살
FREDDyFROG(헤드샷) LYNXi
들어가기
KHRNBonafide
Bonafide(헤드샷) KHRN
KHRN(헤드샷) FREDDyFROG
FREDDyFROG(헤드샷) LYNXi
들어가기
FREDDyFROGLYNXi
FREDDyFROG(헤드샷) LYNXi
Relaxa자살
Bonafide(헤드샷) LYNXi
Bonafide(헤드샷) LYNXi
FREDDyFROGKHRN
Bonafide(헤드샷) LYNXi
Bonafide(헤드샷) LYNXi
LYNXi(헤드샷) FREDDyFROG
FREDDyFROG(헤드샷) LYNXi
FREDDyFROG(헤드샷) KHRN
Bonafide(헤드샷) LYNXi
LYNXiRelaxa
Relaxa(헤드샷) jemi
RelaxaLYNXi
arvid자살
Relaxajemi
들어가기
Bonafide자살
Relaxa어시스트
jemi(헤드샷) Relaxa
innout -_-자살
Bonafide자살
들어가기
Relaxa(헤드샷) jemi
들어가기
innout -_-자살
들어가기
innout -_-자살
들어가기
innout -_-자살
innout -_-자살
innout -_-자살
라운드 시작
게임시작
들어가기
라운드 시작
게임시작
들어가기
나오기
들어가기
들어가기
라운드 시작
라운드 시작
나오기
게임시작
나오기
나오기
나오기
나오기
나오기
나오기
나오기
Relaxa어시스트
SADDYXdisco doplan
disco doplan폭탄설치,생존(3:2)
LYNXi(헤드샷) FREDDyFROG
disco doplan(헤드샷) arvid
arviddezon
KHRN어시스트
KHRNPlesseN
라운드 시작
라운드 종료,CT승리스코어(15:13)
arvidPlesseN
PlesseN(헤드샷) jemi
Relaxa폭탄설치,생존(4:5)
Relaxa(헤드샷) LYNXi
라운드 시작
라운드 종료,CT승리스코어(15:12)
LYNXiRelaxa
LYNXidezon
jemi어시스트
jemidisco doplan
Relaxa폭탄설치,생존(2:3)
jemiPlesseN
KHRN어시스트
KHRNFREDDyFROG
Relaxa(헤드샷) arvid
dezon(헤드샷) SADDYX
라운드 시작
라운드 종료,CT승리스코어(15:11)
FREDDyFROGKHRN
disco doplan폭탄설치,생존(2:4)
RelaxaLYNXi
disco doplanSADDYX
SADDYX(헤드샷) PlesseN
라운드 시작
라운드 종료,CT승리스코어(15:10)
Relaxa(헤드샷) jemi
RelaxaKHRN
FREDDyFROG폭탄설치,생존(2:2)
Relaxa(헤드샷) SADDYX
KHRN(헤드샷) dezon
SADDYXPlesseN
Relaxa(헤드샷) arvid
dezonLYNXi
라운드 시작
라운드 종료,CT승리스코어(15:9)
jemiRelaxa
FREDDyFROG어시스트
FREDDyFROG(헤드샷) arvid
KHRNdisco doplan
disco doplanSADDYX
jemidezon
jemiPlesseN
라운드 시작
라운드 종료,CT승리스코어(14:9)
LYNXiFREDDyFROG
LYNXiRelaxa
라운드 시작
FREDDyFROG어시스트
FREDDyFROGSADDYX
LYNXi어시스트
LYNXidezon
dezonarvid
disco doplan(헤드샷) KHRN
LYNXiRelaxa
라운드 시작
라운드 종료,CT승리스코어(12:9)
disco doplan어시스트
KHRN(헤드샷) dezon
arvidFREDDyFROG
disco doplan(헤드샷) SADDYX
dezon(헤드샷) jemi
PlesseN어시스트
KHRNPlesseN
SADDYXRelaxa
라운드 시작
라운드 종료,CT승리스코어(11:9)
dezon폭탄설치,생존(1:4)
dezon(헤드샷) jemi
PlesseN(헤드샷) SADDYX
KHRN(헤드샷) disco doplan
disco doplan(헤드샷) LYNXi
FREDDyFROGarvid
라운드 시작
dezonarvid
arvid어시스트
dezon(헤드샷) jemi
jemiPlesseN
arvid(헤드샷) disco doplan
dezonKHRN
dezonLYNXi
라운드 시작
들어가기
라운드 종료,CT승리스코어(11:7)
RelaxaKHRN
나오기
dezon(헤드샷) jemi
FREDDyFROG폭탄설치,생존(3:3)
Relaxaarvid
LYNXidisco doplan
FREDDyFROGSADDYX
SADDYXPlesseN
라운드 시작
라운드 종료,CT승리스코어(11:6)
jemi(헤드샷) FREDDyFROG
Relaxa폭탄설치,생존(4:5)
PlesseNLYNXi
라운드 시작
라운드 종료,CT승리스코어(11:5)
jemi어시스트
FREDDyFROG(헤드샷) SADDYX
SADDYX(헤드샷) Relaxa
PlesseN(헤드샷) LYNXi
SADDYX(헤드샷) dezon
PlesseN폭탄설치,생존(4:5)
FREDDyFROG(헤드샷) KHRN
라운드 시작
라운드 종료,T승리스코어(11:4)
dezon어시스트
KHRN(헤드샷) FREDDyFROG
SADDYX(헤드샷) Relaxa
FREDDyFROGLYNXi
LYNXidisco doplan
arvid어시스트
SADDYX폭탄설치,생존(4:5)
jemi(헤드샷) PlesseN
라운드 시작
라운드 종료,T승리스코어(10:4)
RelaxaKHRN
PlesseN(헤드샷) jemi
PlesseNarvid
FREDDyFROGLYNXi
dezonSADDYX
arviddisco doplan
라운드 시작
라운드 종료,T승리스코어(10:3)
FREDDyFROGKHRN
KHRN폭탄설치,생존(3:1)
FREDDyFROGSADDYX
KHRN(헤드샷) PlesseN
disco doplan어시스트
disco doplan(헤드샷) jemi
PlesseNLYNXi
disco doplan(헤드샷) arvid
라운드 시작
라운드 종료,T승리스코어(10:2)
SADDYX폭탄설치,생존(1:4)
arviddisco doplan
PlesseNLYNXi
KHRN(헤드샷) FREDDyFROG
arviddezon
KHRN(헤드샷) Relaxa
라운드 시작
arvid(헤드샷) disco doplan
라운드 종료,T승리스코어(9:2)
KHRNFREDDyFROG
jemi폭탄설치,생존(2:5)
KHRN(헤드샷) Relaxa
arvidPlesseN
arvid(헤드샷) dezon
라운드 시작
라운드 종료,T승리스코어(8:2)
SADDYX폭탄설치,생존(3:5)
LYNXidisco doplan
라운드 시작
라운드 종료,T승리스코어(7:2)
LYNXi폭탄설치,생존(1:4)
arvid(헤드샷) FREDDyFROG
PlesseN어시스트
dezon어시스트
dezon(헤드샷) jemi
arvid(헤드샷) Relaxa
라운드 시작
SADDYX자살
라운드 종료,T승리스코어(6:2)
disco doplan(헤드샷) arvid
disco doplan(헤드샷) KHRN
SADDYXdezon
disco doplanLYNXi
LYNXiFREDDyFROG
SADDYX(헤드샷) PlesseN
KHRNRelaxa
arvid폭탄설치,생존(5:4)
dezonjemi
라운드 시작
라운드 종료,T승리스코어(5:2)
disco doplan폭탄해체
PlesseNLYNXi
PlesseN(헤드샷) KHRN
disco doplanjemi
LYNXi폭탄설치,생존(2:3)
LYNXi(헤드샷) Relaxa
arvid어시스트
PlesseN(헤드샷) arvid
arvid(헤드샷) FREDDyFROG
FREDDyFROG(헤드샷) SADDYX
jemidezon
라운드 시작
라운드 종료,T승리스코어(5:1)
dezon(헤드샷) LYNXi
SADDYX어시스트
SADDYX(헤드샷) PlesseN
RelaxaKHRN
FREDDyFROG(헤드샷) arvid
FREDDyFROG(헤드샷) jemi
라운드 시작
라운드 종료,T승리스코어(5:0)
KHRNdisco doplan
Relaxa어시스트
KHRN(헤드샷) Relaxa
jemi(헤드샷) FREDDyFROG
FREDDyFROG(헤드샷) arvid
arvid(헤드샷) dezon
라운드 시작
라운드 종료,T승리스코어(4:0)
disco doplan(헤드샷) KHRN
jemi폭탄설치,생존(1:4)
arvid(헤드샷) PlesseN
KHRN(헤드샷) FREDDyFROG
FREDDyFROGLYNXi
arviddezon
SADDYXRelaxa
라운드 시작
라운드 종료,T승리스코어(3:0)
LYNXi폭탄설치,생존(1:3)
KHRN(헤드샷) disco doplan
PlesseN(헤드샷) SADDYX
LYNXiRelaxa
SADDYXdezon
라운드 시작
라운드 종료,T승리스코어(2:0)
KHRN(헤드샷) dezon
LYNXi폭탄설치,생존(3:4)
arvidPlesseN
disco doplan어시스트
arviddisco doplan
disco doplanjemi
라운드 시작
라운드 종료,T승리스코어(1:0)
arvid어시스트
FREDDyFROGarvid
FREDDyFROG(헤드샷) LYNXi
SADDYX폭탄설치,생존(1:3)
SADDYX(헤드샷) disco doplan
disco doplan(헤드샷) KHRN
FREDDyFROG(헤드샷) jemi
KHRN(헤드샷) Relaxa
arviddezon
라운드 시작
리스타트
게임시작
KHRN(헤드샷) disco doplan
라운드 시작
게임시작
라운드 시작
리스타트
게임시작
라운드 시작
arvid어시스트
Relaxaarvid
jemiFREDDyFROG
disco doplanLYNXi
RelaxaSADDYX
KHRN어시스트
라운드 시작
게임시작
리스타트
게임시작
KHRN(헤드샷) FREDDyFROG
FREDDyFROG(헤드샷) SADDYX
FREDDyFROG(헤드샷) LYNXi
jemi(헤드샷) PlesseN
KHRN(헤드샷) dezon
dezon(헤드샷) SADDYX
SADDYXdisco doplan
disco doplan(헤드샷) LYNXi
disco doplan(헤드샷) SADDYX
KHRN어시스트
disco doplanKHRN
LYNXi자살
KHRN(헤드샷) PlesseN
jemiFREDDyFROG
FREDDyFROGLYNXi
PlesseN(헤드샷) SADDYX
PlesseNLYNXi
KHRN(헤드샷) Relaxa
Relaxajemi
jemi(헤드샷) dezon
dezon(헤드샷) LYNXi
LYNXidisco doplan
LYNXiFREDDyFROG
disco doplan(헤드샷) SADDYX
SADDYX(헤드샷) PlesseN
PlesseN(헤드샷) jemi
disco doplan(헤드샷) KHRN
RelaxaLYNXi
LYNXidezon
dezon(헤드샷) SADDYX
SADDYXdisco doplan
SADDYX(헤드샷) PlesseN
SADDYXFREDDyFROG
dezon(헤드샷) arvid
disco doplan(헤드샷) jemi
arvid(헤드샷) Relaxa
RelaxaLYNXi
LYNXidezon
dezon(헤드샷) jemi
dezonSADDYX
SADDYXdisco doplan
disco doplan(헤드샷) KHRN
PlesseN어시스트
SADDYX(헤드샷) PlesseN
dezon(헤드샷) arvid
SADDYXRelaxa
dezon(헤드샷) jemi
RelaxaLYNXi
jemiPlesseN
PlesseNjemi
dezonarvid
KHRN(헤드샷) Relaxa
LYNXi(헤드샷) PlesseN
Relaxa(헤드샷) LYNXi
PlesseN(헤드샷) SADDYX
PlesseN(헤드샷) SADDYX
Bonafide자살
들어가기
KHRN(헤드샷) Relaxa
나오기
들어가기
KHRN(헤드샷) dezon
나오기
dezon(헤드샷) LYNXi
KHRN(헤드샷) FREDDyFROG
FREDDyFROGSADDYX
FREDDyFROG(헤드샷) jemi
dezonKHRN
KHRN(헤드샷) PlesseN
들어가기
FREDDyFROG(헤드샷) SADDYX
들어가기
나오기
FREDDyFROG(헤드샷) jemi
FREDDyFROGLYNXi
PlesseNjemi
jemi(헤드샷) dezon
PlesseN(헤드샷) LYNXi
PlesseNKHRN
들어가기
KHRNdezon
나오기
KHRN(헤드샷) FREDDyFROG
dezon(헤드샷) LYNXi
FREDDyFROG(헤드샷) jemi
FREDDyFROG(헤드샷) Disco Doplan
Disco DoplanPlesseN
Bonafide자살
PlesseN(헤드샷) LYNXi
PlesseNKHRN
LYNXidezon
dezon(헤드샷) SADDYX
KHRN(헤드샷) FREDDyFROG
PlesseN(헤드샷) LYNXi
dezon(헤드샷) Disco Doplan
dezonLYNXi
Disco Doplan(헤드샷) FREDDyFROG
FREDDyFROG(헤드샷) jemi
jemi(헤드샷) Bonafide
FREDDyFROGDisco Doplan
LYNXiPlesseN
FREDDyFROGKHRN
Disco Doplan(헤드샷) dezon
Disco Doplan(헤드샷) Bonafide
dezon(헤드샷) LYNXi
KHRN(헤드샷) PlesseN
Bonafide(헤드샷) Disco Doplan
KHRN(헤드샷) FREDDyFROG
BonafideLYNXi
dezon(헤드샷) Disco Doplan
Disco Doplan(헤드샷) PlesseN
PlesseN(헤드샷) jemi
jemi(헤드샷) dezon
RelaxaSADDYX
jemi(헤드샷) FREDDyFROG
KHRN(헤드샷) Relaxa
Relaxa(헤드샷) LYNXi
jemi(헤드샷) PlesseN
Relaxa(헤드샷) KHRN
dezon(헤드샷) KHRN
FREDDyFROG(헤드샷) KHRN
dezon(헤드샷) LYNXi
dezon(헤드샷) SADDYX
dezon(헤드샷) LYNXi
KHRN(헤드샷) PlesseN
들어가기
PlesseN(헤드샷) KHRN
PlesseN(헤드샷) Disco Doplan
Disco DoplanRelaxa
PlesseN(헤드샷) SADDYX
들어가기
Disco Doplan(헤드샷) Bonafide
Bonafide(헤드샷) KHRN
innout -_-어시스트
KHRN(헤드샷) innout -_-
KHRN(헤드샷) FREDDyFROG
FREDDyFROG(헤드샷) SADDYX
FREDDyFROG(헤드샷) KHRN
innout -_-(헤드샷) KHRN
FREDDyFROG(헤드샷) KHRN
FREDDyFROG(헤드샷) SADDYX
KHRNdezon
dezon(헤드샷) KHRN
들어가기
KHRN자살
dezon(헤드샷) SADDYX
들어가기
KHRNBonafide
BonafideKHRN
KHRNdezon
dezon(헤드샷) SADDYX
KHRNinnout -_-
Bonafide(헤드샷) KHRN
KHRNFREDDyFROG
Relaxa자살
KHRN(헤드샷) innout -_-
들어가기
KHRN(헤드샷) FREDDyFROG
FREDDyFROG(헤드샷) SADDYX
KHRN(헤드샷) innout -_-
나오기
들어가기
innout -_-(헤드샷) SADDYX
SADDYXFREDDyFROG
FREDDyFROG(헤드샷) jemi
jemi(헤드샷) Bonafide
라운드 시작
게임시작
Bonafide(헤드샷) KHRN
KHRN(헤드샷) FREDDyFROG
SADDYXinnout -_-
FREDDyFROG(헤드샷) jemi
FREDDyFROG(헤드샷) SADDYX
KHRN(헤드샷) FREDDyFROG
FREDDyFROG(헤드샷) jemi
jemi(헤드샷) Bonafide
BonafideSADDYX
jemiBonafide
SADDYX어시스트
BonafideSADDYX
SADDYX(헤드샷) FREDDyFROG
Bonafidejemi
jemi(헤드샷) innout -_-
FREDDyFROGSADDYX
jemi(헤드샷) Bonafide
jemiinnout -_-
들어가기
SADDYX(헤드샷) FREDDyFROG
Bonafide자살
FREDDyFROG(헤드샷) jemi
FREDDyFROGSADDYX
FREDDyFROG(헤드샷) SADDYX
BonafideSADDYX
SADDYXFREDDyFROG
FREDDyFROGjemi
FREDDyFROG(헤드샷) SADDYX
jemi(헤드샷) Bonafide
라운드 시작
게임시작
SADDYX어시스트
BonafideSADDYX
SADDYXinnout -_-
들어가기
innout -_-(헤드샷) jemi
innout -_-(헤드샷) jemi
innout -_-(헤드샷) jemi
innout -_-(헤드샷) SADDYX
SADDYX(헤드샷) innout -_-
innout -_-(헤드샷) SADDYX
SADDYX(헤드샷) innout -_-
SADDYXinnout -_-
jemi자살
들어가기
들어가기
라운드 시작
게임시작
들어가기
들어가기
라운드 시작
라운드 시작
게임시작
RelaxaLYNXi
jemiPlesseN
PlesseNjemi
dezonarvid
KHRN(헤드샷) Relaxa
LYNXi(헤드샷) PlesseN
Relaxa(헤드샷) LYNXi
PlesseN(헤드샷) SADDYX
PlesseN(헤드샷) SADDYX
Bonafide자살
나오기
들어가기
KHRN(헤드샷) dezon
나오기
dezon(헤드샷) LYNXi
KHRN(헤드샷) FREDDyFROG
FREDDyFROGSADDYX
FREDDyFROG(헤드샷) jemi
dezonKHRN
KHRN(헤드샷) PlesseN
들어가기
FREDDyFROG(헤드샷) SADDYX
들어가기
나오기
FREDDyFROG(헤드샷) jemi
FREDDyFROGLYNXi
PlesseNjemi
jemi(헤드샷) dezon
PlesseN(헤드샷) LYNXi
PlesseNKHRN
들어가기
KHRNdezon
나오기
KHRN(헤드샷) FREDDyFROG
dezon(헤드샷) LYNXi
FREDDyFROG(헤드샷) jemi
FREDDyFROG(헤드샷) Disco Doplan
Disco DoplanPlesseN
Bonafide자살
PlesseN(헤드샷) LYNXi
PlesseNKHRN
LYNXidezon
dezon(헤드샷) SADDYX
KHRN(헤드샷) FREDDyFROG
PlesseN(헤드샷) LYNXi
dezon(헤드샷) Disco Doplan
dezonLYNXi
Disco Doplan(헤드샷) FREDDyFROG
FREDDyFROG(헤드샷) jemi
jemi(헤드샷) Bonafide
FREDDyFROGDisco Doplan
LYNXiPlesseN
FREDDyFROGKHRN
Disco Doplan(헤드샷) dezon
Disco Doplan(헤드샷) Bonafide
dezon(헤드샷) LYNXi
KHRN(헤드샷) PlesseN
Bonafide(헤드샷) Disco Doplan
KHRN(헤드샷) FREDDyFROG
BonafideLYNXi
dezon(헤드샷) Disco Doplan
Disco Doplan(헤드샷) PlesseN
PlesseN(헤드샷) jemi
jemi(헤드샷) dezon
RelaxaSADDYX
jemi(헤드샷) FREDDyFROG
KHRN(헤드샷) Relaxa
Relaxa(헤드샷) LYNXi
jemi(헤드샷) PlesseN
Relaxa(헤드샷) KHRN
dezon(헤드샷) KHRN
FREDDyFROG(헤드샷) KHRN
dezon(헤드샷) LYNXi
dezon(헤드샷) SADDYX
dezon(헤드샷) LYNXi
KHRN(헤드샷) PlesseN
들어가기
PlesseN(헤드샷) KHRN
PlesseN(헤드샷) Disco Doplan
Disco DoplanRelaxa
PlesseN(헤드샷) SADDYX
들어가기
Disco Doplan(헤드샷) Bonafide
Bonafide(헤드샷) KHRN
innout -_-어시스트
KHRN(헤드샷) innout -_-
KHRN(헤드샷) FREDDyFROG
FREDDyFROG(헤드샷) SADDYX
FREDDyFROG(헤드샷) KHRN
innout -_-(헤드샷) KHRN
FREDDyFROG(헤드샷) KHRN
FREDDyFROG(헤드샷) SADDYX
KHRNdezon
dezon(헤드샷) KHRN
들어가기
KHRN자살
dezon(헤드샷) SADDYX
들어가기
KHRNBonafide
BonafideKHRN
KHRNdezon
dezon(헤드샷) SADDYX
KHRNinnout -_-
Bonafide(헤드샷) KHRN
KHRNFREDDyFROG
Relaxa자살
KHRN(헤드샷) innout -_-
들어가기
KHRN(헤드샷) FREDDyFROG
FREDDyFROG(헤드샷) SADDYX
KHRN(헤드샷) innout -_-
나오기
들어가기
innout -_-(헤드샷) SADDYX
SADDYXFREDDyFROG
FREDDyFROG(헤드샷) jemi
jemi(헤드샷) Bonafide
라운드 시작
게임시작
Bonafide(헤드샷) KHRN
KHRN(헤드샷) FREDDyFROG
SADDYXinnout -_-
FREDDyFROG(헤드샷) jemi
FREDDyFROG(헤드샷) SADDYX
KHRN(헤드샷) FREDDyFROG
FREDDyFROG(헤드샷) jemi
jemi(헤드샷) Bonafide
BonafideSADDYX
jemiBonafide
SADDYX어시스트
BonafideSADDYX
SADDYX(헤드샷) FREDDyFROG
Bonafidejemi
jemi(헤드샷) innout -_-
FREDDyFROGSADDYX
jemi(헤드샷) Bonafide
jemiinnout -_-
들어가기
SADDYX(헤드샷) FREDDyFROG
Bonafide자살
FREDDyFROG(헤드샷) jemi
FREDDyFROGSADDYX
FREDDyFROG(헤드샷) SADDYX
BonafideSADDYX
SADDYXFREDDyFROG
FREDDyFROGjemi
FREDDyFROG(헤드샷) SADDYX
jemi(헤드샷) Bonafide
라운드 시작
게임시작
SADDYX어시스트
BonafideSADDYX
SADDYXinnout -_-
들어가기
innout -_-(헤드샷) jemi
innout -_-(헤드샷) jemi
innout -_-(헤드샷) jemi
innout -_-(헤드샷) SADDYX
SADDYX(헤드샷) innout -_-
innout -_-(헤드샷) SADDYX
SADDYX(헤드샷) innout -_-
SADDYXinnout -_-
jemi자살
들어가기
들어가기
라운드 시작
게임시작
들어가기
들어가기
라운드 시작
라운드 시작
게임시작
비교
 • 위치
 • 선수
 • K/D/A
 • KPR
 • DPR
 • KAST
 • HS%
 • ADR
 • K-D
 • Rating
 • IMPACT
 • 홈팀
 • 13/22/7
 • 0.48
 • 0.81
 • 63.0%
 • 9
  69.2%
 • 65.6
 • -9
 • 0.74
 • 0.64
 • 원정팀
 • 22/17/7
 • 0.81
 • 0.63
 • 70.4%
 • 14
  63.6%
 • 101.4
 • 5
 • 1.32
 • 1.23
 • 홈팀
 • 13/18/5
 • 0.48
 • 0.67
 • 66.7%
 • 6
  46.2%
 • 61.9
 • -5
 • 0.88
 • 0.85
 • 원정팀
 • 19/19/10
 • 0.70
 • 0.70
 • 77.8%
 • 10
  52.6%
 • 85.6
 • 0
 • 1.08
 • 0.90
 • 홈팀
 • 18/20/5
 • 0.67
 • 0.74
 • 66.7%
 • 10
  55.6%
 • 63.7
 • -2
 • 1.0
 • 1.04
 • 원정팀
 • 19/15/3
 • 0.70
 • 0.56
 • 77.8%
 • 7
  36.8%
 • 70.8
 • 4
 • 1.14
 • 1.02
 • 홈팀
 • 18/20/7
 • 0.67
 • 0.74
 • 63.0%
 • 9
  50.0%
 • 79.0
 • -2
 • 0.94
 • 0.73
 • 원정팀
 • 23/13/6
 • 0.85
 • 0.48
 • 85.2%
 • 6
  26.1%
 • 80.6
 • 10
 • 1.4
 • 1.23
 • 홈팀
 • 17/21/4
 • 0.63
 • 0.78
 • 70.4%
 • 7
  41.2%
 • 59.7
 • -4
 • 0.9
 • 0.93
 • 원정팀
 • 18/15/4
 • 0.67
 • 0.56
 • 70.4%
 • 8
  44.4%
 • 68.5
 • 3
 • 1.2
 • 1.38